Mjesni odbor
 
Početna Izvršenje 2009. Izvršenje 2008. Izvršenje 2007. Izvršenje 2002.-2006.  

 

PLAN RAZVOJNOG PROGRAMA MO BREZJE

GOSPODARSKA ZONA
uređenje infrastrukture za gospodarsku zonu u Brezju
·         spajanje ceste iz gospodarske zone na županijsku cestu
·         uređenje pristupne ceste do gradilišta
·         izgradnja proizvodno uslužnih pogona u zoni
 
STAMBENA NAMJENA- NEIZGRAĐENI DIO GOSPODARSKO-STAMBENE ZONE
ucrtavanje ulica i uređenje potrebne infrastrukture
 
VRTIĆ
a) dogradnja vrtića za potrebe povećanja broja djece u vrtiću/jaslicama
b) asfaltiranje parkirališta ispred vrtića, cca 200 m2
c) uređenje septičke jame 
·       postava metalnog šahta na septičku jamu - nalazi se na pristupnom putu do streljane  
 
KANALIZACIJA
izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju mjesta Brezje i početak gradnje kanalizacijske mreže
 
DVD Brezje - DRUŠTVENI DOM
potrebni radovi u unutrašnjosti objekta
·         zamjena vrata na ulazu u dvoranu
·         postava keramike na zidovima u sanitarnom čvoru
·         bojenje zidova i brodskog poda
·         bojenje stolarije (vrata i prozori)
·         djelomično skidanje stare žbuke i žbukanje zidova u garaži
·         uređenje električnih instalacija: zamjena el. vodova, zamjena i postava većeg broja rasvjetnih tijela u dvorani
 
UREĐENJE OKOLIŠA OKO KAPELE / VATROGASNOG DOMA:
a) izgradnja asfaltiranog parkirališta ispred DVD-a Brezje, cca 220 m2
    Prostor parkirališta nakon uređenja služio bi i za sportske aktivnosti postavljanjem koša za košarku.
b) spajanje površina kapelice i vatrogasnog doma
·         postava betonskih cijevi za odvodnju vode u kanalu kod spojne ceste i zatrpavanje istih
·         vađenje stare betonske ograde na parkiralištu DVD-a
·         zasipavanje spojne ceste zemljom i zatvaranje ceste
c) navoz zemlje na prostor između DVD-a i igrališta NK Hajduk – potrebno zbog zadržavanja velikih količina vode.
 
STRELJANA
·         vanjsko žbukanje neožbukanih dijelova streljane
·         sanacija – uređenje postojeće fasade
·         promjena stolarije na objektu
 
NK HAJDUK
·         rekonstrukcija ograde oko igrališta (skidanje postojeće i montaža nove ograde)
·         obnova kabina za tuširanje u svlačionicama kluba (instalacije i keramika)
·         navoz šljunka na parkiralište kluba
·         proširenje mosta kod ulaska na parkiralište kluba
 
AUTOBUSNO STAJALIŠTE
a) dovršenje natkrivenog autobusnog stajališta za školsku djecu kod vrtića
·         postavljanje klupa za sjedenje
·         zatvaranje nadstrešnice s tri strane drvenim oblicama
b) natkriveno autobusno stajalište za mještane kod marketa „Brezje”
 
IGRALIŠTA
izgradnja asfaltiranog igrališta na lokaciji između DVD-a i NK HAJDUK s mogućnošću korištenja za razne sadržaje (mali nogomet, odbojka, rukomet, klizanje…). Veličina igrališta 40 x 20m.
 
 
ASFALTIRANJE ULICA
sanacija oštećenih dijelova prometnica po ulicama
·         175 m – ulica u kojoj stanuje obitelj Fic – sanacija
·         30 m – ulica u kojoj stanuje obitelj Toplek – iskop + asfaltiranje
·         30 m – ulica u kojoj stanuje obitelj Posedi - asfaltiranje
·         10 m – spoj ulica na križanju kod kapelice - asfaltiranje
·         30 m – ulica (križanje) u kojoj stanuje obitelj Kozar - sanacija
  
RASVJETA
postavljanje rasvjetnih tijela na električne stupove u novoj ulici (Šmernica) – 4 kom
 
ODVODNJA OBORINSKIH VODA
izrada kanala i čišćenje bagerom kanala u nadležnosti MO / općine
 
PANOI
za usmjeravanje prema poslovnim subjektima na području Brezja
 
UREDSKA OPREMA - NAMJEŠTAJ
·         50 konferencijskih - tapeciranih stolica za korištenje prilikom društvenih događanja
·         20 stolova 80x80 cm kao zamjena za sadašnje stare stolove u DVD-u
·         2 kom uredskih ormara za potrebe arhiviranja dokumentacije MO Brezje
·         osobno računalo i pisač za potrebe MO i udruga   
 
IZDAVAŠTVO
·         izdavanje Lista Brezje
·         održavanje - nadogradnja internet stranica naselja www.brezje.info
·         izrada dokumentarnog filma o tradicionalnoj sportsko-rekreativnoj manifestaciji „Brezijada“

Početna | Brezje u prošlosti | Mjesni odbor | NK Hajduk | DVD Brezje | SD Zelenbor | Udruga žena Breza | Izdavaštvo | Foto galerija | Video galerija | Brezijada | Kontakt | Literatura i izvori