List Brezje 2007
Početna Dokumentarni film List Brezje 2007 List Brezje 2006 Sestra Josipa

 

 

Uvodnik...
Foto – natječaj posvećujemo Ivanu Katancu – Jančiju
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU

IN MEMORIAM
Mjesni odbor Brezje
Mjesna zajednica Brezje 1992-1993 na DVD-u

Sportaši na prijemu kod načelnika
Davor Križaić novi načelnik

Božić u Brezju
Dan Brezja
Zdenci
"Starica" od 143. godine još uvijek služi vinare
Crtice iz povijesti Brezja

PROŠTENJE I DOKUMENTARNI FILM O BREZJU
Veliko obećanje
Vuzmenke
S. Šprajc iz Brezja u Nigeriji

Posjet vlč. Stjepanu Šprajcu
Caritas Župe Svetog Jurja na Bregu

Rozalijinih 90
Dječji vrtić Žibeki
Osnovana udruga žena "Breza"
DVD Brezje
Streljački klub Zelenbor
NK ''Hajduk'' Brezje – 45 godina kluba
Brezijada 2006
Dejan Mezga u Mariboru
Nogometašice druge na turniru
Miljenko Novak drugi na teniskom turniru u Donjoj Dubravi

Prije 30 god. osnovana udruga koje više nema - Foto kino klub Breza
Brezje Samoborsko
Dječji Kutak
Male slikarice
web brezje
Brezje u zimskoj idili

Brezje u prošlosti

Uvodnik...

Prvi broj godišnjaka ''Brezje'' izdan je 25. lipnja 2006. (na dan proštenja) na dvadeset stranica, sadržavao je dvadeset i šest naslova, više od pedeset fotografija, grbova i grafikona, a list je napravila ekipa od sedamnaest autora. Osobito zahvaljujemo g. Ivančici Srnec iz tiskare ''Tamposit'' Nedelišće koja je oblikovala novine. Naklada od 350 primjeraka besplatno je podijeljenja mještanima Brezja, čelnicima općine Sveti Juraj na Bregu, neki primjerci mogli su se naći u brezovskim trgovinama i besplatno uzeti,  dva godišnjaka se nalaze u čakovečkoj knjižnici ''Nikola Zrinski'', osam primjeraka poslano je poštom čelnicima mjesnih odbora u naselja diljem Hrvatske koja u svom nazivu nose ime Brezje, a neki primjerci su završili u Zagrebu, Varaždinu, Črešnjevu, Svetoj Mariji... Međimurski mediji posvetili su pažnju izlasku naših prvih novina (List ''Međimurje'' i ''Međimurske novine'' svojim člancima, a ''Hrvatski radio Čakovec'' i ''Radio 1'' u informativnim emisijama). U rukama držite drugi broj našeg lista, nastojali smo zabilježiti najbitnije događaje u Brezju koji su vezani uz Brezje u proteklih godinu dana od proščeja do proščeja. Veseli nas što su nam se u ovom broju priključili novi suradnici i što brojnim fotografijama, koje su nam predali mještani, možemo obogatiti drugi godišnjak ''Brezje''. Nadamo se da ćete biti zadovoljni drugim brojem naših mjesnih novina.

MO Brezje

 

Foto – natječaj posvećujemo Ivanu Katancu – Jančiju

U prošlogodišnjem prvom listu ''Brezje'' objavljen je natječaj u kojem smo vas između ostalog pozvali na traženje i sakupljanje starih fotografija. S obzirom da smo sakupili više od 200 fotografija, a starost nekih je sezala čak do početka prošlog stoljeća, zahvaljujemo svima koji su se uključili u našu akciju. Neke fotografije su objavljene na internet stranici www.brezje.info, neke su korištene u izradi dokumentarnog filma ''Brezje'', a dio njih objavljen je i u  raznim rubrikama novina koje držite u rukama. Osobito zahvaljujemo našim sumještanima koji su se najviše potrudili oko fotografija (abecednim redoslijedom): Ivan Hergotić, Rozalija Hergotić, Franjo Horvat, Ivan Katanec (pok.), Mario Klobučarić, Ana Mezga, Julijana Nagrajsalović, Josip Novak i Marija Vuković. Predstavljamo vam mali dio onog što su nam donijeli s osobitim naglaskom na (vjerojatno) najstariju fotografiju kapelice Srca Isusovog u Brezju koju nam je ustupio pokojni Ivan Katanec kojem smo i posvetili naš foto – natječaj. ''Sretna su ona naselja koja imaju vrijedne sakupljače povijesne građe koji ne žale truda da brižno saberu, temeljito prouče i trajno zabilježe sve ono što bi brzo izblijedilo da nije u pravom trenutku sabrano na jednom mjestu''. Hvala najljepša svima.

GALERIJA SLIKA - BREZJE U PROŠLOSTI

Željko Kraljić

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU

Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije (Dragomir Sutlar, dipl. ing. arh, Jadranka Grgan – Makovec, dipl. ing. arh, Mirjana Pintar, dipl. ing. arh, mr. sc. Sandra Golubić, dipl. ing.) izradio je prostorni plan uređenja općine Sveti Juraj na Bregu. Objava javne rasprave bila je 08.02.2005. Javni uvid održan je od 15.02.2005. do 17.03.2005. Plan je usvojen 13.04.2006. i objavljen u službenom glasniku Međimurske županije broj 4/06. Vanjski suranici bili su: 1. Uprava za zaštitu kulturne baštine, konzervatorski odjel u Varaždinu (Davorka Kovač, dipl. ing. arh.), 2. Geo – Gauss (Jerolim Moharić, dipl. ing. geod.), 3. Hrvatske vode (Antun Hladki, građ. teh.), 4. Međimurske vode (Dario Ban, dipl. ing. građ.), 5. Međimurje plin (Danijel Lisjak, ing. stroj.), 6. HEP – Elektra Čakovec (Ratomir Orlovac, dipl. ing. el, Dinko Kancijan, dipl. ing. el.), 7. T – hrvatski Telekom (Mladen Bengeri, dipl. ing. el.), 8. HT TK centar Čakovec (Mirjana Pasarić), 9. Županijska uprava za ceste (Branko vrbanec, ing.), 10. Hrvatske šume, uprava šuma Koprivnica (dražen Videc, dipl. ing. šum.) i 11. općina Sveti Juraj na Bregu ( načelnik općine Stjepan Perko i načelnik Općine Zoran Šarić, dipl. ing. geod.). Plan je objavljen i na općinskim web stranicama (u PDF formatu na 125 stranica), a mi smo u našem listu izdvojili najvažnije dijelove prostornog plana vezane uz Brezje.

Broj stanovnika Brezja prema popisu

1857.

1869.

1880.

1890.

1900.

1910.

1921.

1931.

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

1991.*

2001.

73

271

130

147

139

177

173

181

310

308

363

473

473

680

655

765

 1991.* bez inozemaca

Površina Brezja je 3.158 km2, što je 10.47 % površine Općine. Godine 1991. sa 680 mještana u Brezju je bilo 13.57 % ukupnog broja općinskog stanovništva, a 2001. sa 765 stanovnika taj postotak je narastao na 14.49 %. Prema popisu iz 1991. u selu je bilo 199 stanova za stalno stanovanje, a 2001. ih je 217. Povećao se i broj domaćinstava: 1991. je bilo 195 domaćinstava, a 2001. 219 domaćinstava. Godine 1981. bilo je 126 domaćinstava, što znači da se u dvadeset godina broj domaćinstva povećao za 93 (povećanje u dvadeset godina za 74%). I gustoća naseljenosti po km2 je narasla:  1991 215.3 st/km2, a 2001. 242.2 st/km2. U 2001. godini gustoća stanovništva Međimurske županije je bila 162.3 st/km2, Općine 175 st/km2. Brezje je najgušće naseljeno u Općini i s najvećim indeksom rasta. Za 2011. predviđa se da će Brezje imati 893 stanovnika, a 2021. 1044 stanovnika. U tablici stočarskih kapaciteta navodi se da je na dvije farme bilo 75 000 pilića, na jednoj farmi 100 krava muzara s podmlatkom i na jednoj farmi 100 svinja krmača. U dijelu vezanom uz šumarstvo piše da u okolici naselja Zasadbreg, Brezje i Mali Mihaljevec su na siromašno i kiselo tlo unesene sastojine ariša. U Općini je na plinski sustav priključena polovina domaćinstava, dok je u Brezju 164 priključaka. Mještani Brezja godišnje potroše 38 824 m3 vode. Od četiri nogometna kluba u Općini u Brezju djeluje NK ''Hajduk''. Od sportskih klubova još djeluje streljački klub ''Zelenbor''. Kapelica ''Srca Isuova'' podignuta je oko 1900. godine na raskrižju u starom dijelu naselja, smještena je na zelenoj površini i okružena drvećem, građena je šablonski poput mnogih iz tog razdoblja sa zvonikom ispod glavnog pročelja.

 

Starosna struktura stanovništva

Indeks starenja je odnos stanovnika starijih od 60 godina prema stanovništvu mlađem od 20 godina, iskazan je u postocima (%), smatra se normalnim do 40, ukoliko je veći dolazi do narušavanja biološkog  potencijala populacije. Koeficijent starosti je odnos stanovnika starijih od 60 godina prema ukupnom broju stanovnika iskazan u %.

Stanovništvo staro 15 i više godina – završena škola

Stanovništvo i prirodni resursi osnovni su čimbenici od kojih zavisi razvoj nekog područja. Prema podacima iz tablice možemo konstatirati da je starosna i obrazovna struktura stanovništva u sadašnjem trenutku nepovoljna i predstavlja ograničenje za razvoj ovog prostora.     Promatrajući prostorni razvoj Općine  u cjelini, mogli bismo izdvojiti dijelove naselja Lopatinec, Pleškovec i Vučetinec (prostore smještene uz županijsku cestu) koji imaju funkciju općinskog središta i u kojima će biti naglasak na razvoju upravnih, društvenih, gospodarskih funkcija, pa bi time ova naselja uz Brezje (u neposrednoj blizini) imala ulogu nositelja razvoja ovog područja. Za razliku od nekih naselja koja imaju disperznu strukturu izgrađenog građevinskog područja (Okrugli Vrh, Dragoslavec, Vučetinec) izgrađena struktura kod Brezja i Malog Mihaljevca predstavlja zatvorenu cjelinu. Karakteristike građevinskih čestica kreću se od izrazito ruralnog (Zasadbreg, Frkanovec, Okrugli Vrh) do urbanog tipa (Brezje, dijelovi Malog Mihaljevca i Vučetinca). Iako je u Lopatincu, Pleškovcu i Vučetincu smješteno najviše centralnih funkcija Brezje se transformira u najprivlačnije naselje u kojem će se javiti gospodarske aktivnosti. U tu svrhu predviđen je i rezerviran prostor prikladan za budući gospodarski razvoj. Za naselja Pleškovec, Brezje i Mali Mihaljevec karakteristična je nešto veća gustoća izgrađenosti prostora, a građevinsko područje čini zaokruženu cjelinu unutar koje se uočavaju pojedine funkcije i namjene prostora. Građevinska područja naselja Lopatinec, Zasadbreg i Brezje u sadašnjim okvirima definirana su proširenjem 1998. godine Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana (bivše) općine Čakovec – građevinsko područje se sastojalo u neznatnom proširenju, dok su za Brezje granice građevinskog područja povećane u znatnijoj površini za stambenu i radnu namjenu. U općini Sveti Juraj na Bregu donesen je jedan prostorni plan užeg poručja – DPU područja ''Šmernica'' u Brezju s obuhvatom unutar važećih granica građevinskog područja kojim je planiran razvoj naselja mješovite namjene vezujući se uz postojeću izgradnju gdje se već nalazi nekoliko poslovnih i proizvodnih građevina. Cilj realizacija ovog plana trebao bi pridonijeti gospodarskom razvoju Općine. Zbog započete realizacije trasirane i pošljunčane ceste bit će potrebna njegova revizija.  Postojeći i planirani dio naselja Brezje mješovite namjene (poslovne i proizvodne građevine uz stanovanje) bit će jezgro buduće, najznačajnije poduzetničke zone u Općini. U planu se u članku 61. točke 3. ''Uvjeti smještaja gospodasrkih djelatnosti'' navodi: ''Gospodarske djelatnosti mogu biti smještene unutar planirane radne zone prema uvjetima određenim Detaljnom planu uređenja dijela naselja Brezje – Šmernica.''

Prema prognozama o kretanju broja stanovnika, broja domaćinstava i prema tim pokazateljima iskazanim potrebama za stanovima, predviđa se da će u Brezju 2021. godine biti potrebno planirati površinu za 82 nova stana, odnosno novih građevinskih čestica. Pored planiranog prostora za namjenu radne zone, u Brezju je predviđen prostor za razvoj prostora za stanovanje na površini od 17.3 ha, što će biti dovoljno za osnivanje planiranje građevnih čestica mješovite namjene, uz potrebno osiguranje i izgradnju koridora za prometnu i komunalnu infrastrukturu. 

U točki 4. (Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti i centralnih sadržaja) plana se navodi: ''Građevina stare škole u Brezju može se prenamijeniti u dječji vrtić i moguću planiranu područnu školu od 1. do 4. razreda. Uz obrazovnu namjenu, stara škola može se koristiti za društvene namjene za potrebu naselja Brezje. dogradnjom i adaptacijom postojeće građevine treba formirati arhitektonsku cjelinu, razlučenih funkcija i omogućiti raznolikost korištenja.''

Od mogućih planiranih koridora, trasa i površina infrastrukturnih sustava općinskog značaja na teritoriju Općine nalazi se planirana moguća pristupna cesta koja povezuje dio naselja Šmernica sa županijskom cestom Ž 2001 u Brezju. Jedan od zelenih otoka u Općini potrebno je smjestiti u radnoj zoni u Brezju.

Željko Kraljić

 

IN MEMORIAM

Martin Petričević (1908. – 1982.), prvi predsjednik nogometnog kluba ''Hajduk'' Brezje, prvi predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Brezje, član prvog Izvršnog odbora i prvi oružar streljačkog društva ''Zelenbor'' Brezje, obnašatelj raznih dužnosti u selu i učesnik brojnih radnih akcija u Brezju

MO Brezje

Ivan Katanec (1927. – 2007.)

Ivan Katanec rođen je 10.06.1927. u Brezju. Završio je četiri razreda osnovne škole, po zanimanju je bio poljoprivrednik. Vojni rok služio je u Našicama u rodu veze, po činu je bio desetar. Bio je niz godina aktivan član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Brezje. 1954. godine bio je jedan od osnivača Dobrovoljnog vatrogasnog društva Brezje, a do 1963. bio je član Nadzornog odbora. Od 1957. (pripreme za gradnju vatrogasnog doma) do 1960. godine (izgrađen i stavljen u uporabu vatrogasni dom) bio je u Odboru za gradnju doma i aktivno je učestvovao u izgradnji doma. Od 1963. do 1970. član je Upravnog odbora i tajnik DVD-a te je vodio zapisnike društva. U razdoblju 1980. – 1984. ponovno je član Upravnog odbora DVD-a, a 1984. bio je član Odbora za proslavu 30. godina rada DVD-a Brezje. U više navrata bio je član radnog predsjedništva na godišnjim Skupštinama. Do 1987. godine bio je jedan od najaktivnijih članova i zaslužan je za napredak vatrogastva u Brezju. Za svoj rad primio je nekoliko priznanja i zahvalnica. Velika mu hvala.

VMO Brezje i DVD Brezje

 

Mjesni odbor Brezje

Gospodarsko-stambena zona... Otvara se nova gospodarsko – stambena zona na području Brezja. Veličina zone je cca. 7 hektara. Sadržavat će 10 gospodarskih i 27 stambenih čestica. U proračunu općine za 2007 god. predviđeno je 300.000,00 kn koja će biti utrošena za izradu dokumentacije i početak otkupa zemljišta. Provedena je javna rasprava u trajanju od 30 dana u kojoj su mještani iznijeli svoje primjedbe i prijedloge. Za novu trafostanicu na području zone izrađena je projektna dokumentacija i čeka se početak izgradnje.

 

Vatrogasni dom Brezje... Sporazumom između DVD-a Brezje i MO Brezje ugovoreno je zajedničko korištenje prostorija vatrogasnog doma. Uz sporazumne strane korisnik doma je i Udruga žena «Breza» te druge organizacije iz Brezja. Investicija obnove krovišta DVD-a Brezje financirana je iz sredstava MO Brezje i općine Sveti Juraj na Bregu. Na raspisani natječaj najpovoljniju ponudu dalo je poduzeće VUMI u iznosu od 54.000,00 koje je i obavilo radove. Izvršena je sanacija fasade: skidanje žbuke i fasade koja je bila u lošem stanju, zidanje zida – zatvaranje vrata bivše mljekare, probijanja otvora za vrata ureda iz dvorane i ugradnja vrata, impregniranje i izvedba završnog sloja hirofom cijele boje. Radove je izvršio obrt «Graditelj Bob» u vrijednosti cca 12.000,00 Kn. Uređenje unutrašnjosti i završnog sloja fasade obavit će DVD Brezje.

 

Natkriveno autobusno stajalište za školsku djecu kod vrtića...  Izrađena je betonska ploča i drvena konstrukcija nadstrešnice. Iskopan je humus oko nadstrešnice te na pristupnom putu za streljanu i parkirališnim mjestima za potrebe streljačkog kluba. Iskop je napravljen u dubini od 40 cm što omogućuje kasnije asfaltiranje. Prostor oko nadstrešnice napravljen je na način da se omogući okretanje školskog autobusa. Na taj će način autobus pristupati do same nadstrešnice čime će se izbjeći ulaz i izlaz djece iz autobusa na cesti. Također se izbjegava za djecu opasna vožnja autobusa unatrag na raskršću prilikom dolaska i odlaska. Navožena je batuda i šljunak na kompletnu iskopanu površinu. Izvedena količina iskopa i navoza je bila na površini od 350m2. Ukupna investicija na temelju najpovoljnije ponude iznosila je 14.000,00 kn. Planira se uređenje pristupa do nadstrešnice betonskim pločama, postavljanje klupa te zatvaranje bočnih stranica nadstrešnice.

 

Streljački klub Zelenbor... Predstavljen je plan za proširenje prostorija streljane (sanitarni čvor i spremište) te za sanaciju krovišta salonit pločama. Postoji potreba proširenja zbog velikog novog broja djece s područja cijele općine koja treniraju u klubu. Članovi općinskog poglavarstva podupiru navedeni posao te se on mora svakako realizirati zbog djece, a i zbog sportskih uspjeha kluba. Vrijednost planiranih poslova je oko 30.000,00 kn. Članovi kluba, poduzeća i obrti spremni su svojim radom potpomoći izgradnju i sanaciju. Objekt je u vlasništvu općine pa će se tražiti da se dio troškova nabave materijala podmiri iz sredstava općine.

 

Komunalni radovi... Izvedena je potpuna obnova vodovodne mreže u pravcu od DVD-a do Šmernice. Iskopani materijal poslužio je za djelomičnu sanaciju močvarnog područja u ulici gdje stanuje g. Fic. Cesta u potezu od vrtića do DVD-a u potpunosti je sanirana. Navedena cesta u nadležnosti je ŽUC-a. Ostaje za sanaciju cesta od vrtića do Šmernice koja je u nadležnosti Općine. Pošljunčivanje poljskih putova financirano je iz sredstava dobivenih od INE za korištenje putova prilikom testiranja terena na prisutnost zemnog plina u vrijednosti cca. 18.000,00 kn. 

 

Kućni brojevi... Potrebno je utvrditi postupak za postavljanje novih kućnih brojeva ili imena ulica. U Brezju je oko 220 postojećih objekata, čiji broj se stalno povećava (nove kuće na području Šmernice...). Trenutno najveći kućni broj je 157.

Sanacija deponija – Zeleni otok... Ove godine neće biti većih organiziranih akcija sanacija deponija i čišćenja smeća zbog velikog povećanja cijene odvoza, koji je s prošlogodišnjih 100 kn/m3 prešao na 260 kn/m3. Brigu o zelenom otoku preuzimaju drugi koncesionari te bi se time morao riješiti problem neodržavanja otoka i redovitijeg pražnjenja.

 

NK HAJDUK... Nogometnom klubu isporučeno je 40 metara kanalica koje će služiti za odvodnju površinskih voda s terena.

VMO Brezje djeluje u sastavu: Anđelko Nagrajsalović – predsjednik (SDP), Josip Kovačić –dopredsjednik (HSS), Dragutin Ladić (SDP), Nikola Dragosavac (HSS), Zdravko Kozar (SDP), Štefica Kozar (HNS), Slavko Medlobi (HSS).

Mjesna zajednica Brezje 1992. – 1993. na DVD-u

Godine 1992. i 1993. bile su ratne, a kako je Brezje funkcioniralo u to vrijeme, možete pogledati na DVD-u. Tadašnji predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Brezje Željko Hergotić organizirao je snimanje Brezja, a MO Brezje ove je godine prebacio snimku s VHS formata (video kaseta) na DVD. Snimka traje nešto više od 33 minute i podijeljena je na nekoliko dijelova: Izbjeglice iz Bosne i Hercegovine u školi, Prostorije mjesne zajednice, NK ''Hajduk'' Brezje, Razgovor s borcima te predsjednikom i tajnikom mjesne zajednice Brezje.

         Uvodni kadrovi snimke danas su teško zamislivi. U današnjem vrtiću ''Žibeki'' bile su izbjeglice iz Bosne i Hercegovine: sušenje rublja ispod lipa, blatno dvorište, dijelovi rasklopivih kreveta ispred škole, u unutrašnjosti škole zamračeni prozori (zbog čestih objava zračnih ili općih opasnosti), starci leže na krevetima, djeca zgurana oko televizora... Tužno je i teško gledati uvodne kadrove. Kao prostorija mjesne zajednice snimljena je streljana: stara, žuta fasada, unutrašnjost preuređena za sastanak. U nekoliko kadrova prikazani su kapelica (sa starom betonsko – žičanom ogradom koje više nema) i vatrogasni dom. Također su snimljene svlačionice i igralište nogometnog kluba ''Hajduk''. Od početka snimke do dijela o ''Hajduku'' zvučna podloga su međimurske pjesme, a tada kreće priča mještana Brezja koji su sudjelovali u Domovinskom ratu. U zamračenom prostoru ''Leuta'' svoje ratne priče su redom ispričali Josip Kovačić (ranjen u Vukovaru), Rajner Slunjski, Željko Šafarić (ranjen snajperom), Darko Okreša, Ivan Srebernjak i Branko Brezovec. Predsjednik Skupštine mjesne zajednice Brezje Dragutin Barlek iznio je način organizacije u selu u ratnim prilikama: organiziran je Krizni štab (predsjednik je bio Željko Hergotić) i ekipa prve pomoći, dogovorena je posudba oružja sa Streljačkim klubom ''Zelenbor'' ukoliko bude potrebe, pripadnici Teritorijalne obrane bili su spremni, organizirana su dežurstva, provedena je akcija zamračenja, organizirane su ekipa Civilne zaštite i vatrogasna jedinica. Na kraju filma prikazan je predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Brezje Željko Hergotić kojemu je namjera bila kasetom zaokružiti rad u Mjesnoj zajednici Brezje i prikazati naše selo u ratnim godinama. Snimku je napravio Video studio ''Satelit'' Čakovec.Željko Kraljić

 

Sportaši na prijemu kod načelnika

Načelnik Zoran Šarić 20.12.2006. upriličio je prijem za najbolje sportaše Općine Sv. Juraj na Bregu. Na jednosatnom prijemu uručeni su prigodni pokloni sportašima. Najistaknutiji sportaši u 2006. godini Općine su: Nikola Šafarić NK Varteks, Siniša Goričenec AK Međimurje, Franjo Pintarić NK Međimurje, Dean Mezga NK Čakovec (iz Brezja), Danijel Mesarić NK Čakovec, seniorska ekipa streljačkog kluba Zelenbor Brezje. Poseban poklon dobio je Danijel Kralj za svoju Zbirku pjesama “Moja lutanja“.  (preuzeto s www.svetijurajnabregu.com)

Davor Križaić novi načelnik

Na aktualnom satu 10. sjednice Općinskog vijeća održane 21. ožujka 2007. raspravljalo se o stanju gospodarske zone u Brezju, obnovi crkve i orgulja te oko organizacije male škole. Načelnik Šarić izvijestio je prisutne da je izrađena radna verzija DPU zone, te da će biti dostavljena konačna verzija nakon čega slijedi javna rasprava. Orgulje su u završnoj fazi te bi trebale profunkcionirati za dan općine Jurjevo. Na crkvi se ide sa obnovom nosećih stupova na cinktoru. Mala Škola kreće u travnju, a odluku oko načina financiranja donijet će poglavarstvo na svojoj sjednici. Prihvaćenje su izmjene i dopune Statua i Poslovnika Općine Sv. Juraj na Bregu. Donesena je Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti. Donesena je Odluka o postavljanju spomen ploče poginulim žrtvama antifašističkog terora na pročelje Doma mladeži u Lopatincu, te će se proglasi kulturnom baštinom. Načelnik Zoran Šarić dao je ostavku na mjesto načelnika, što je i najavio kada je bio izabran za ravnatelja Županijske uprave za ceste. Šarić ostaje član poglavarstva. Kao jedini kandidat na mjesto načelnika s 11 glasova za i 2 suzdržana izabran je Davor Križaić, inf. iz Pleškovca, dosadašnji Pročelnik JUO. (preuzeto s www.svetijurajnabregu.com)

Božić u Brezju

Nakon mnogo godina u kojima se u Brezju nisu održavali gotovo nikakvi veći blagdanski događaji u organizaciji Mjesnog odbora Brezje i SDP-a Sveti Juraj na Bregu pred kraj prošle godine priređen je bogat, raznovrstan i zanimljiv program. U prostorijama vatrogasnog doma u Brezju  otvorena je izložba starih fotografija, a svečanost je obilježio dječji kvintet ''Horvat'' koji je svojim pjesmama goste uveo u Božićni ugođaj. Slikar Zlatko Hergotić iskoristio je prigodu da Brezju pokloni sliku ''Stara škola pod lipama u Brezju'' u tehnici akrilne boje na lesonitu. Gosti programa bili su saborska zastupnica Dragica Zgrebec, predsjednik županijskog SDP-a Ivica Perhoč, poznati skladatelj Ljubo Kuntarić i prof. Vladimir Kalšan. Bio je prikazan dokumentarni film ''Brezje nekad i danas'' koji sadrži 325 fotografija, mapa, karata, pisanih izvora i ostalih dokumenata vezanih uz prošlost sela. Film je podijeljen na pet velikih cjelina: Brezje u prošlosti, nekoliko priča iz Brezja, dobrovoljno vatrogasno društvo, nogometni klub Hajduk i streljački klub Zelenbor. Film je nastao velikim doprinosom i poduzetnoću brojnih mještana koji su sakupili brojne stare fotografije i razne druge dokumente, a njima MO Brezje najtoplije zahvaljuje i ovom prilikom (Ivan Bistrović, Ivan Buhanec, Alojz Crnčec, Emil Hergotić, Ivan Hergotić, Marija Hergotić, Rozalija Hergotić, Zlatko Hergotić, Franjo Horvat, Terezija Jalušić, Franjo Katanec, Ivan Katanec, Mario Klobučarić, Franjo Koraj, Lidija Lepen, Josip Novak, Rozalija Novak, Viktor Novak, Anđela Perko, Ivan Petričević, Ivan Škvorc, Petar Škvorc, Ivan Šprajc, Ana Trojnar, Dragan Turk, Ivan Vuković, Marija Vuković).

Uz brojne fotografije sadržaj je dobiven proučavanjem tridesetak knjiga o prošlosti Međimurja i arhiva mjesnih udruga te razgovorom s tridesetak starijih mještana Brezja (Ivan Buhanec, Katarina Fic rođ. Hrustek, Florijan Fučec, Marija Gavez r. Petričević, Ivan Grabrović, Franjo Hergotić, Ivan Hergotić, Rozalija Hergotić, Ivan Horvat, Josip Hrustek,   Franjo Katanec, Josip Kovačić, Julijana Mrak rođ. Kamenar, Ladislav Mihalković, Stjepan Mezga, Ivan Novosel, Stjepan Pleh, Stjepan Slunjski, Terezija Jalušić r. Šafarić, Petar Škvorc,   Dragutin Šoltić,  Ana Trojnar r. Crnčec, Franjo Trupković, Stjepan Vidačić). Kako realizacija ovog projekta traje više od pet godina neki od njih na žalost više nisu među nama. Nakon prikazivanja filma ukazano je na neke manjkavosti te na brojne teme koje nisu dovoljno ili uopće dotaknute (rad foto – kino kluba ''Breza'', aktivnost omladine, doprinos čelnika bivših Mjesnih zajednica...). Veliki doprinos realizaciji programa dala je udruga žena Brezje koja je uredila dom i pripremila kolače uz koje je završilo predblagdansko druženje.

Željko Kraljić

Dan Brezja

Godine 2002. povodom proslave obljetnice 40. godina NK ''Hajduk'' Brezje napravljena je povjesnica kluba i sela. Na osamdeset i osam stranica sakupljeni su zapisi o prošlosti sela, dobrovoljnom vatrogasnom društvu, nogometnom klubu ''Hajduk'' i streljačkom klubu ''Zelenbor''. Proučeno je više tisuća stranica raznih knjiga i arhiva (trideset naslova i nekoliko arhiva), proveden je razgovor s dvadeset i pet najstarijih mještana Brezja (mnogi od njih su do danas na žalost preminuli), a u sakupljanje fotografija bilo je uključeno tridesetak mještana. Sve to nije bilo dovoljno da se pokaže interes oko financiranja povjesnice pa je novčanu konstrukciju riješila sama Uprava nogometnog kluba ''Hajduk'' uz pomoć nekoliko pokrovitelja (''Keramičarski obrt Slavko Medlobi'', ''POLI – EL'' g. Ivan Trupković, ''Softwise d.o.o'' g. Drago Bratko, ''Barlek d.o.o'' g. Dragutin Barlek). Stotinjak fotokopiranih povjesnica podijeljeno je na dan obilježavanja 40 godina NK ''Hajduk'' Brezje. Uz izlaženje povjesnice izrađena je internet stranica sela (tada www.brezje.gradnet.hr, danas sadržajnija i bogatija stranica www.brezje.info).

Četiri godine nakon izdavanja povjesnice izašao je prvi list ''Brezje'' – i povijest se ponovila. Za novitete vezane uz Brezje rijetki su iz samog sela imali sluha, zanimljivo je (i tragikomično za naše selo) da je više interesa pokazano izvan Brezja. Na financiranje prvog lista pozvano je dvadesetak obrtnika i poduzetnika iz Brezja, javilo se njih tri (brojkom 3): ''Gr@dnet'', ''Betonplastik'' i ''Keramičarski obrt Slavko Medlobi''. Više interesa i inicijative pokazali su poduzetnici koji su se željeli promovirati u našem selu, a nisu iz Brezja: ''Timmik'' (Savska Ves), ''Međimurka Elektro – M'' (Čakovec), ''Frizerski salon VIVA'' (Čakovec) i ''AFU – consult'' (Čakovec). Uz to treba dodati da su se na poziv za sponzoriranje pedesetominutnog dokumentarnog filma o Brezju odazvali g. Dragutin Ladić i g. Dragutin Barlek. Koliko je rada, vremena, truda i tehnike utrošeno na ovakav film jako dobro znaju oni koji su ga pogledali. S obzirom na brojnu' kulturnu ponudu našeg sela očito je da se sve ovo smatralo ili nezanimljivim ili su mnogi ostali zatečeni brojnim novinama u Brezju i kvantiteom novih materijala.

Iako je bilo puno muke, problema i blago rečeno čudnih stavova Brezje danas može ponosno prezentirati svoje novine, povjesnicu, bogatu internet stranicu, zaštitni znak – logotip (grb još službeno nemamo) i dokumentarni film, razmatra se mogućnost izrade prigodnih kalendara i razglednica s motivima sela. Uz sve navedeno bilo bi vrijeme da na red dođe i ideja o danu Brezja. ''Međimurske novine'' su u svom listu od 12. srpnja 2006. pod naslovom ''Prezentiran dokumentarni film o Brezju'' dodale podnaslov ''Brezovčani proslavili dan svog mjesta''. Na žalost Brezje dan svog mjesta – nema. Gledajući brojna međimurska naselja dan sela ili grada uobičajno je vezan uz mjesno proštenje i program: Sveta misa u prijepodnevnim satima, u popodnevnim satima sportski susreti i kulturno – umjetnička događanja, za kraj dana zabava. Brezje slavi proštenje Srce Isusovo i uz malo truda Mjesnog odbora, udruga i klubova Brezje bi moglo na svečan način obilježiti svoj dan. Jedino veće okupljanje u selu jest svake godine tradicionalni sportsko – rekreativni suret ''Brezijada''. Uz takava susret trebalo bi se pobrinuti za još jedan dan u godini koji bi bio seoski blagdan...

Željko Kraljić

Zdenci

''Bunar je objekt za kaptažu podzemne vode...'' Prije negoli su se Brezovčani priključili na javni vodovod glavni izvor vode bili su zdenci, a jope su se prale v mlakaj.... Javni vodoopskrbni sutav Međimurja počeo se izgrađivati 1960. godine kada je pušten u pogon vodovod užeg dijela grada Čakovca i najstarije crpilište u Međimurju – Savska Ves. Zbog intenzivne urbanizacije i pogoršanja kvalitete podzemne vode crpilište u Savskoj Vesi je zatvoreno 1988. godine. Za vodoopskrbu naselja Gornjeg Međimurja puštanjem u eksplotaciju prvog zdenca 1977. godine otvoreno je crpilište Nedelišće. Danas je na tom crpilištu u funkciji pet zdenaca iz kojih je moguće crpiti 500 l/s vode (iz glasnika Međimurske županije, Plan intervencija u zaštiti okoliša Međimurske županije, 2004.). U sustavu se nalazi i pet spremnika vode ukupne zapremnine 2750 m3 (Čakovec 700 m3, Lopatinec 750 m3, Mohokos 750 m3, Zebanec 200 m3, Prelog 350 m3). Mještani Brezja godišnje potroše 38 824 m3 vode, tj. 38 milijuna 824 tisuće litara vode. Računajući da Brezje ima 800 stanovnika u prosjeku svatko od nas godišnje potroši 48 530 litara ! Ili dnevno svaki mještanin Brezja u prosjeku potroši 132 litre vode.

Iako danas zdenci više nemaju svoj značaj kao nekada još uvijek se nalaze u brojnim dvorištima u Brezju kao podsjetnik na stara vremena. Kod ljetnih suša odlično dođu kao pomagači kod zalijevanja vrtova. Neki su obnovljeni i uređeni, kao onaj kod vrtića ''Žibeki'' (taj bunar dao je izraditi učo Stjepan Vidačić, radio ga je Viktor Krištofić iz Mačkovca, a njegovi radnici su bili Franjo Zadravec i Franjo Šafarić), neki od njih jedva se drže na svojim klimavim drvenim nogama. Ako niste do sada, preporučamo laganu šetnju kroz selo i pogledajte u dvorišta – iznenadit ćete se koliki je broj bunara. Kad se znamo žaliti kako nam je danas teško, trebali bi pitati naše starije sumještane kako je njima bilo bez vode u kući (svaki dan više puta se odlazilo po vodu, zimi je prvo trebalo raščistiti snijeg do udaljenih bunara), struje, plina, telefona, asfalta...Željko Kraljić

 

"Starica" od 143. godine još uvijek služi vinare

ANTUN TRSTENJAK IZ BREZJA VLASNIK JE PREŠE IZRAĐENE 1863. GODINE

Čitavo imanje Antuna Trstenjaka iz Brezja podsjeća na vremena naših baka i djedova. Ovaj vitalan osamdesetjednogodišnjak živi sam u kući staroj stotinjak godina. U njoj su živjeli i njegovi roditelji, a ispunjena je namještajem i predmetima iz njihovog doba. Jedan dio kuće obnovljen je četrdesetih godina prošlog stoljeća jer je u dvorište Trstenjakovih za II. svjetskog rata pala bomba. No, drugi dio je ostao netaknut i u obliku u kojem je i izgrađen prije stotinjak godina. U dvorištu pod nadstrešnicom stoji "vijoč", naprava uz pomoć koje se nekada čistila pšenica prije mljevenja, stara također oko stotinjak godina. Pod drugom nadstrešnicom je traktor, oldimer od oko 45 godina, marke Steyr. No, ono zbog čega smo posjetili našeg domaćina je preša za grožđe na kojoj je kao godina izrade urezana 1863. Nekoliko rijeći o njoj rekao nam je sam vlasnik.- Tu je prešu moja majka Eva dobila u nasljedstvo. Sada je sigurno najveća i najstarija u selu. Koristi se od onda od kada smo je dobili. Nismo u njoj prešali samo mi nego i brojni susjedi. I ovih dana će biti tako. Grožđe će prešati susjedi. Ja više nemam gorice, ali imam brajde u dvorištu. Nekad su se puno više prešale i jabuke. Od njih se radila jabukovača, koja je bila nešto slabije piće od vina. Danas toga više nema. Jabuke se sada uglavnom koriste za pravljenje rakije, octa, sirupa i sokova - rekao nam je Antun. Iako je u poodmaklim godinama naš sugovornik još uvijek se pomalo bavi poljoprivredom. - Nekada smo imali krave i svinje. Sada, kad sam star i sam, uzgajam još malo pšenice i kukuruza. I još uvijek se koristim svojim traktorom. Iako mu je već više od 40 godina još uvijek radi bez problema. On još može raditi, jedino ne znam koliko ću još ja moći izdržati.
Stotinjak godinina mlađu prešu od Trstenjakove, još uvijek u svom vlasništvu ima Marija Vuković, također iz Brezja. No, ona više nije u funkciji. Marija nam je rekla da je tu prešu 1962. godine izradio njen otac Josip Medlobi. No, nakon njegove smrti i smrti Marijinog supruga, prije šest godina, više se ne koristi. - Naša je preša, priča Marija, prvo bila ručna, ali su joj kasnije ugradili motor na struju. Puno se koristila, tako da se u sezoni često dugo moralo čekati na red. Šteta je što sada tako propada. Bilo bi dobro kad bi je netko kupio, uredio i zaštitio.

Ružica Topličanec

 

Crtice iz povijesti Brezja – 40 godina od zatvaranja škole

Stara škola

Zgrada osnovne škole u Brezju dovršena je u potpunosti 1953. godine. Staru školu gradili su sami Brezovčani u radnim akcijama. Gotovo iz svake kuće došlo bi nekoliko ljudi tako da je škola izgrađena zajedničkim radom svih Brezovčana. Ciglu, koja je bila potrebna kod gradnje, izrađivali su sami mještani u nedjelju kod ciglane u Šenkovcu. Sami su kopali zemlju (na današnjem putu za Ksajpu koji prolazi pored ciglane), dok im je ciglana osigurala sve potrebno za proizvodnju uz nadzor stručnog osoblja. Cigla se dovozila u kolima koje su vukle krave. Predsjednik školskog odbora i voditelj gospodarstva bio je Josip Medlobi. Glavni zidar bio je Franjo Hergotić. Školska zgrada bila je u funkciji četrnaest godina. Franka Bauk u knjizi ''Povijest školstva i prosvjete u Međimurju'' piše: ''Prema odluci Skupštine općine Čakovec ukinuto je u 1967. godini devet osnovnih škola, a neke su integrirane s najbližim razvijenim školama. Ukinute su osnovne škole u: Vulariji, Donjem Hrašćanu, Oporovcu, Knezovcu, Brezju, Malom Mihaljevcu, Štrukovcu, Slakovcu i Preseki.'' Danas u zgradi stare škole djeluje vrtić ''Žibeki''.

Željko Kraljić

Školovanje u Brezju

U prošlosti... Godine 1942. mađarska vlast osnovala je školu u Brezju u kući obitelji Katanec (danas Brezje, k. br. 121) gdje je kao školska učionica služila velika prostorija u kući (kuća je bila duga 17 m). Prije te godine djeca iz Brezja su pohađala škole u Šenkovcu (današnja zgrada Općine) i Lopatincu (današnja pošta). Učitelj u Brezju u vrijeme mađarske vlasti bio je Lacknar Kalman, radio je u kombiniranim odjeljenjima. Nakon nekog vremena on je premješten u Legrad. Do kraja rata tu je radila učiteljica – studentica Učiteljske škole u Čakovcu Angela Sitar. Nakon rata ona odlazi na daljnji studij. Nakon rata učitelji se često mijenjaju. Godine 1945./46. organiziran je tečaj za djecu koja su školu završila u vrijeme mađarske okupacije (predmeti: hrvatski jezik, povijest, zemljopis). Tijekom rata i neposredno nakon rata u Brezju se promijenilo više učitelja (spominju se još Janosz Malnar, Anđela Šinko, Stanislav Bajs, Julija Horvat, Anđela Hranjec). Nakon što je izgrađena nova školska zgrada (pogledajte tekst i fotografije o današnjoj staroj školi odnosno zgradi vrtića) djeca su imala puno bolje uvjete. ''Na temelju Statuta kotara Čakovec te odluke Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu NR Hrvatske, a na prijedlog narodnih odbora, NOK Čakovec donosi u rujnu 1956. godine Odluku o određivanju školskih područja obaveznih škola... Raspored školskih područja u općini Lopatinec: 1. Narodna šestogodišnja škola Lopatinec obuhvaća učenike od I. – VI. razreda  iz Lopatinca, Leskovca, Vučetinca, Okruglog Vrha i Frkanovca te učenike V. i VI. razreda iz Brezja i Dragoslavca, 2. Narodna šestogodišnja škola Zasadbreg obuhvaća učenike iz Zasadbrega te učenike V. i VI. razreda iz Malog Mihaljevca i Knezovca, 3. Narodne  četverogodišnje škole u Brezju, Dragoslavcu, Knezovcu i Malom Mihaljevcu obuhvaćaju učenike od I. – IV. razreda sa svojih školskih područja.'' (Franka Bauk: ''Povijest školstva i prosvjete u Međimurju'').  Iz Spomenice osnovne škole ''Ivana Gorana Kovačića'' Sv. Juraj na Bregu saznaje se da 1965. godine u Brezju postoje kombinirana odjeljenja od tri prva razreda. 1966./67. kombinirano je odjeljenje prvog i drugog razreda od 25 učenika. Škola je zatvorena 1967. godine, a djeca iz Brezja počela su polaziti novoizgrađenu osnovnu školu u Lopatincu koja je svečano otvorena 28.11.1965. Mali broj djece i nova centralna škola uvjetovali su zatvaranje područne škole u Brezju, a tu odluku donijela je Skupština općine Čakovec.

Prošlo je 40 godina od zatvaranja škole... Promatrajući razvoj Brezja i povećanje broja mještana u posljednjih tridesetak godina postavlja se opravdano pitanje perspektive ponovnog otvaranja škole u našem selu. U školskoj godini 2006./2007. u osnovnu školu ''Ivana Gorana Kovačića'' Sveti Juraj na Bregu upisano je 17 učenika iz Brezja u prvi razred. S obzirom na predviđanje da će selo 2011. imati 893 stanovnika (predviđa se porast za 128 stanovnika u 10 godina), a 2021. godine 1044 (predviđa se porast za 279 stanovnika u 20 godina), razumljivo je da će i broj djece biti sve veći. Tim više što naše selo ima najveći indeks rasta u Općini i predviđa se potreba do 2021. za smještajem nova 82 stana, odnosno novih građevinskih čestica. Sami smo svjedoci da se svakim danom u našem susjedstvu grade nove kuće ili adaptiraju i proširuju stare. U prilog ide i podatak da je Mjesni odbor prošle godine morao pripremiti čak 111 poklona za djecu iz Brezja starosti od jedne do dvanaest godina. Brezje je privlačno mjesto za život jer ima atraktivan smještaj u samoj blizini grada Čakovca kao županijskog središta, a s druge strane pruža mir i idilu života na selu. Još kad bi u što skorijoj budućnosti bilo riješeno pitanje kanalizacijskog sustava selo bi imalo u potpunosti razvijenu svu potrebnu infrastrukturu. Niz godina planira se izgradnja višenamjenskog asfaltnog sportskog igrališta što se također lako može povezati sa školom, ali na žalost kao i obično veliku prepreku predstavljaju financije. Brezje je 1953. godine imalo 308 stanovnika, a 1961. 363 stanovnika – i djelovala je područna škola. Danas naše selo ima više nego dvostruko stanovnika od tog vremena, a kako će taj broj i nadalje rasti mogućnost otvaranja područne škole sasvim je realna. Detaljnije o porastu broja stanovnika i domaćinstava u Brezju možete pročitati u članku o prostornom planu Općine. I u točki 4. tog Plana navodi se: ''Građevina stare škole u Brezju može se prenamijeniti u dječji vrtić i moguću planiranu područnu školu od 1. do 4. razreda.'' Vrtić na našu sreću uspješno djeluje, ali to nikako ne znači da treba stati i zanemariti ideju o otvaranju područne škole u Brezju. Koliko bi to značilo samim učenicima od prvog do četvrtog razreda i njihovim roditeljima suvišno je i spominjati. Osim učenika i roditelja i Brezje kao selo bi dobilo novo žarište kulturnih i prosvjetnih djelatnosti. Misao kaže: ''Tko zasadi voćku – misli deset godina unaprijed. Graditelj kuće gleda trideset godina unaprijed. Onaj pak koji počinje graditi školu ili crkvu – vidi sto i više godina unaprijed." Školu nam nitko neće donijeti u selo, ako se sami ne pobrinemo i potrudimo oko nje, a argumenata za početak imamo sasvim dovoljno...


Željko Kraljić

 

PROŠTENJE I DOKUMENTARNI FILM O BREZJU

U nedjelju 25. lipnja 2006. u Brezju je proslavljeno proštenje Presveto Srce Isusovo. Sveta misa u 11 sati završila je svečanošću. U ime mještana Brezja Marija Gavez je predala zahvalnicu orguljašu Valentu Horvatu za 50 godina sviranja sa željom da još dugo nastavi s uspješnim radom. U popodnevnim satima na igralištu je odigran nogometni turnir. U večernjim satima u vatrogasnom domu održana je prezentacija dokumentarnog filma u trajanju od 50 minuta o selu, koji je podijeljen na nekoliko cjelina: Brezje u prošlosti, Nekoliko priča iz Brezja, Dobrovoljno vatrogasno društvo, nogometni klub ''Hajduk'' i Streljački klub Zelenbor. Prezentaciji je bio nazočan tadašnji načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu Zoran Šarić koji je pohvalio aktivnost Mjesnog odbora oko izdavanja prvog lista "Brezje" i izrade dokumentarnog filma. Film o Brezju napravljen je uz puno rada i proučavanja s vrlo malim financijskim sredstvima, a da bi rad bio u potpunosti završen daljnjim proučavanjem i dopunjavanjem fotografija, dodavanjem video materijala i zračnih fotografija zatražena je potpora od Općine za ovaj projekt, za sada nije dočekana... Malo je ovakvih akcija u Svetom Jurju na Bregu ili ih gotovo nema pa je u Brezju izražena nada da će osim riječi hvale i zahvale biti nešto i od konkretne pomoći. Predstavljsnju su bili nazočni i predsjednik MO Brezje Anđelko Nagrajsalović, potpredsjednik Josip Kovačić, te članovi Vijeća mjesnog odbora Štefanija Kozar, Dragutin Ladić i Zdravko Kozar. Svi oni pohvalili su rad na dokumentarnom filmu.
  Tada je iz Mjesnog odbora još jedanput upućen poziv mještanima Brezja da sakupe svoje stare fotografije i razne starije pisane materijale te da ih predaju nekom od članova Mjesnog odbora što su mnogi i učinili.Željko Kraljić

Veliko obećanje

Kapelica u Brezju posvećena je Srcu Isusovom

Vladimir Kalšan u knjizi ''Iz vjerskog života'' (2003.) o kapelici u Brezju piše: ''Kapela Srca Isusova. Kapela je bez datacije. Građena je oko 1900. godine. Ima otvoreni toranj kroz koji se ulazi u kapelu. Obnovljena je. Okoliš je dobro uređen.'' U pošlogodišnjim novinama detaljno je opisan život Marije Margarete Alakok, glasnice Srca Isusova, a u ovom broju objavljujemo obećanja Srca Isusova. Dvanaest obećanja Srca Isusova onima koji će odgovoriti njegovim željama da učine te Ono bude upoznato, ljubljeno i čašćeno: 1. Dat će svima potrebne pomoći u njihovu staležu. 2. Kroz pobožnost njegovom Srcu udijelit će pomoć obiteljima koje imaju kakve potrebe i ujedinit će razdijeljene obitelji. 3. Tješit će ih u svim njihovim nevoljama. 4. Bit će im sigurno utočište u životu i napose u času smrti. 5. Udijelit će obilan blagoslov na sve njihove pothvate. 6. Griješnici će naći u njegovom Srcu izvor i ocean milosrđa. 7. Kroz pobožnost njegovu Srcu privest će prvotnoj revnosti redovničke zajednice i pojedine vjernike. 8. Revne duše uzdići će se u kratkom vremenu do veliko savršenosti. 9. Blagoslovit će sva mjesta gdje slika njegova Srca bude izložena. 10. Svima koji budu radili oko spasenja duša, dat će milost da taknu i najokorjelija srca. 11. Svi koji budu širili ovu pobožnost, dok budu ustrajali u tom poslu, imat će imena upisana u njegovu Srcu. 12. Jednog petka, za vrijeme svete pričesti, On je uputio ove riječi: "U prekomjernom milosrđu svoga Srca, obećajem ti, da će njegova svemoguća ljubav udijeliti milost konačne pokore svima onima, koji se budu pričestili kroz devet prvih petaka uzastopce. Neće umrijeti u mojoj nemilosti, niti bez svetih sakramenata. Moje Srce bit će im sigurno utočište u tom posljednjem času." (ovo obećanje još se zove i Veliko obećanje).

Spasitelj očituje svoju veliku ljubav prema čovječanstvu ovim riječima: "Gle ovo Srce što je toliko ljubilo ljude te se nije ništa štedilo sve do iscrpljenja i skončanja da im posvjedoči svoju ljubav." Izjave Papa o važnosti i vrijednosti štovanja Presvetog Srca Isusova: 1. "Pobožnost Srcu Isusovu jest najsigurnija i najkorisnija duhovnost." (Leon XIII.) 2. "To je sinteza cijeloga kršćanstva." (Pio XI.), 3. "Štovanje Srca Isusova jest najkompletnija ispovijest kršćanske vjere." (Pio XII.), 4. "Srce Isusovo jest uzvišeni oblik one prave pobožnosti, koja se traži za naše vrijeme." (Pavao VI.), 5. "U Presvetom Srcu Isusovu nalazimo sintezu svih otajstava naše vjere." (Ivan Pavao II.)

Željko Kraljić

Vuzmenke

I ove je godine na Veliku subotu (07. travnja) nebo nad Brezjem bilo u vatrenoj crvenoj boji obasjano brojnim vuzmenkama.  Bilo je lijepo obići selo i vidjeti mnoga mjesta na kojima su mještani zapalili vuzmenke i okupili se oko njih. Nogometaši Hajduka organizirali su i druženje uz vuzmenku koju su pripremili pored svlačionica. Neke od njih  u Brezju smo obišli i fotografirali.Željko Kraljić

 

S. Josipa Šprajc iz Brezja u Nigeriji

Hrvatice misionarke iz Družbe sestara karmelićanki Božanskoga Srca Isusova otputovale su u petak 12. srpnja 2002. u misije u Afriku. S. Josipa Šprajc i s. Lucija Vincek zajedno s Nigerijkom s. Magdalenom i Kanađankom s. Francis Theresom djelovat će u gradu i biskupiji Orlu u Nigeriji. Oproštaj od matične sestarske zajednice na zagrebačkom Vrhovcu bio je na blagdan sv. Benedikta 11. srpnja, a svečano euharistijsko slavlje predvodio je nacionalni direktor Papinskih misijskih djela preč. Tomo Petrić. Spominjući upravo sv. Benedikta kao uzor evangelizacije koja poštuje postojeće kulture i oplemenjuje ih evanđeoskim vrednotama, potaknuo je nove misionarke da prvenstveno djeluju pa onda govore, da svjedoče pa tek onda propovijedaju. Predajući sestrama misijski križ poželio je da budu svjedokinje Kristove ljubavi na afričkom kontinentu i da tako povezuju dvije Crkve i dva naroda. Od sestara se oprostila i njihova provincijalna poglavarica s. Ana Marija Maleš te don Anton Šuljić, kapelan kod ss. karmelićanki. (radio Vatikan)

Božić u Nigeriji – u znaku obitelji

- Irski su misionari – svjedoči s. Josipa Šprajc, redovnica družbe Karmečlićanki Božanskog Srca Isusova od 2002. godine – prije nešto malo više od jednog stoljeća donijeli slavlje Božića u Nigeriju kao blagdan radostim slavlja i obiteljskog okupljanja. Tako je i tu neizostavna štalica, koja se radi od drvene konstrukcije, a pokriva se ili granama palme ili suhim lišćem te se stavljaju figure. Samoga malog Isusa svećenik donosi tijekom mise polnoćke. Dakako, sve uz pjesmu i ples, u posebnoj novoj odjeći koju svi žele imati bar za Božić.

Sve radosti i muke – u Isusove ruke

Djeca vole pjesmu i ples tako da slave Isusovo rođenje ''uživo'' i veselo, dogovarajući tko bi bio dovoljno dobar za koju ulogu. Potom odlaze od kuće do kuće i tamo pjevaju i plešu, čestitajući tako domaćinima blagdan Božića. Ponekad dobiju poneki bombon ili nešto drugo za jelo, a svagdje štogod vide i čuju novosti. Tom prigodom koriste glazbala u koja su nekoć svirali njihovi preci po raznim svetištima njihovih božanstva i ustoličenja kraljeva. Obitelji, koje su u Nigeriji još uvijek jaka institucia, u božićnom razdoblju dogovaraju i priređuju crkvena i tradicionalna vjenčanja te na osobit način prolaze kroz događaje protekle godine – od rođenja, ozdravljenja, položenih ispita, dobivenih zaposlenja do bolesti i smrti – i sve to donose pred malog Isusa u takozvanoj procesiji koju obitelj priređuje. U tim procesijama ima svih vrsta darova, od malih svjećica koje donose siromašne obitelji do velikih darova onih bogatih. Tu se dogovaraju i posebni naslovi koje dobivaju u crkvi kao što su ''Istinske majke i očevi'', ''Dobra majka'' i slično, a samo selo dodaje još tih ''titula'' onima za koje misle da su posebno zaslužni.

Otkrivena prava ljepota Božića

Mladi pak, imaju i svoja mala natjecanja u nogometu, među selima i drugim skupinama. Sva ta slavlja praćena su posebnim jelima. Kada smo ih pitali što je kod njih posebno, odgovor je uvijek isti: riža i umak. Prošlog Božića dvoje se braće posvađalo, onako nama iza leđa. Govorili su međusobno što je tko jeo za ručak, a onda je mali brat viknuo ''Ashi!'', što znači ''Lažeš!'', a to je nešto što on nikako ne smije reći starijem od sebe. U čemu je bio problem ? Kako su svi rekli da su jeli rižu i stariji je brat rekao isto, no mali nikako nije mogao ''prihvatiti igru'' i ponavljao je da su oni jeli manioku. Nije nam bilo jasno kako, jer smo i župa i mi odnosili božićnu hranu po kućama, no oni ni na taj, jedan jedini dan, nisu je imali... Eto zašto je riža doista posebno jelo, a da ne govorimo o mesu ili kolačima... Srećom i male stvari su dovoljne da se bude sretan. Pjesma, ples i druženje omogućuju im lijep blagdan. Ta, i Isus se rodio u siromaštvu !(Glas Koncila, broj. 52 – 53, Božić 2006, str. 23, ''U potrazi za Božićem: Afrika'', ''NIGERIJA – u znaku obitelji'')

 

Posjet vlč. Stjepanu Šprajcu

Dana 26. kolovoza 2006. mješoviti pjevački zbor župe Sveti Juraj na Bregu, župnik Ivan Kozjak te dvojica kantora, Valent i Milovan Horvat krenuli su prema Bjelovaru u posjet svećeniku Stjepanu Šprajcu iz Brezja. Na put su krenule i Marija Gavez i Julijana Nagrajsalović iz Brezja. Vlč. Šprajc djeluje u dvije župe, u Ciglanama i Nevincima. Zbor iz Svetog Jurja prvo je samo posjetio jednu od dviju župnih Crkvi, a u drugoj su vlč. Šprajc i vlč. Kozjak uz pjevanje zbora služili Svetu misu na kojoj su sudjelovali i mještani iz obje župe. Nakon održane mise mješoviti i muški pjevački zbor otpjevali su još nekoliko pjesama uz pratnju gitare i saksofona. Najveća pohvala zboru iz Svetog Jurja bila je zahvala domaćih mještana koji su bili sretni i zadovoljni što su mogli sudjelovati u vrlo ugodnom glazbenom i duhovnom druženju. Nakon misa, pjevanja i sviranja domaći vjernici i članovi zbora bili su gosti vlč. Stjepana Šprajca u župnom dvoru.Julijana Nagrajsalović

Caritas Župe Svetog Jurja na Bregu

Ne smijemo zaboraviti, ako ljudima dajemo osmijeh, lijepu riječ, nadu i razgovor, oni će preko te ljubavi doći do Boga, a to znači da smo im dali sve

U nedjelju 22.10.2006. župnik Ivan Kozjak blagoslovio je prostor Caritasa Župe Svetog Jurja na Bregu. Općina Sveti Juraj na Bregu ustupila je prostor od 50 m2, prostor bivše vjenčaonice na korištenje Caritasu. Tadašnji načelnik Zoran Šarić istaknuo je da siromaštvo nije sramota pojedinca već lokalne zajednice, a svoje doprinos Općina daje ustupanjem prostora na korištenje, te plaćanjem budući režijskih troškova. Voditeljica Caritasa Marija Marcijuš zahvalila se na ustupljenom prostoru. Želja ljudi koji rade za opće dobro je da Caritas pruži ne samo materijalna dobra siromašnima nego da im pruži i duhovnu hranu. Za tu svrhu oformit će se knjižnica duhovnog karaktera koja će biti dostupna svima. Nakon blagoslova u prostorijama Caritasa upriličena je izložba starih predmeta i domjenak uz domaće specijalitete. (preuzeto s www.svetijurajnabregu.com). Istog dana Caritas je organizirao misu za osobe starije od 80 godina. Iz Brezja su bili pozvani: Ivan Pintarić, Franjo Buhanec, Antun Trstenjak, Katarina Katanec, Ana Novak, Ivan Buhanec, Rozalija Hergotić, Amalija Mihalković, Stjepan Mihalković i Terezija Gašparlin.

 

Caritas u Brezju

Prije Božića održan je dobro posjećen  koncert u Crkvi na kojem su učestvovali mladi i stariji pjevački zbor. Kako se približavao Božić tako smo i mi s dobrim željama krenule u posjetu našim dragim ljudima koji su već znali da ćemo ih posjetiti. U našoj župi nekoliko puta tijekom godine novčano pomažemo ljudima kojima je pomoć potrebna. U tome nam pomažu i mještani Brezja kojima ovom prigodom zahvaljujemo na njihovim donacijama. Za svako proštenje članice Caritasa uz suradnju nekih mještana prodajom kolača prikupljaju novac potreban za daljnji rad.

Dana 20. siječnja ove godine u Varaždinu se održao susret voditelja i djelatnika župnih Caritasa. Susret je započeo proslavom Svete mise u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Varaždinu koju je predvodio mons. Ivan Godina. U propovijedi je kazao kako onaj koji čini dobro žrtvuje sebe drugima prepoznajući Isusa u potrebnima, bolesnima, nemoćnima i nezaštićenima. Nakon mise dr. Mladen Horvat, profesor na kršćanskom Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, održao je predavanje na temu ''Poziv na djelotvornu ljubav''. Ukazao kako bi svi trebali podijeliti svoja dobra s drugim ljudima i nesebično se davati, a ne stalno očekivati da nam drugi nešto daju. Sve što imamo nije naše, već nam je Bog dao upravljati s time ne tražeći ništa. Poslije predavanja predani su godišnji izvještaji svakog župnog Caritasa o radu o protekloj godini.

Na prvo proštenje u župi prodajom kolača i ručnih radova sakupili smo novac koji je usmjeren potrebitima, a isto je ponovljeno i za Uskrs. Dana 17. ožujka u Ivancu u domu za starije i nemoćne osobe Sveti Ivan Krstitelj održana je duhovna obnova za djelatnike Caritasa Varaždinske biskupije. Obnovu je predvodio prof. Tomislav Ivančić kojoj su nazočili predsjednik Caritasa g. Šola i mons. Godina. Na tom predavanju prof. Ivančić je jasno obrazložio što je Caritas: Caritas je ljubav. Ljubav je čežnja za nekim tko te štiti i ljubav je čežnja nekoga zaštiti. Za svakog su djelatnika ohrabrujuće zvučale riječi da je najvažniji zadatak Caritasa liječiti duhovne rane čovjeka. Pravi šef Caritasa je Isus, svi ostali su samo Isusovi zaposlenici. Ne smijemo zaboraviti, ako ljudima dajemo osmijeh, lijepu riječ, nadu i razgovor, oni će preko te ljubavi doći do Boga, a to znači da smo im dali sve, ističe profesor.

Julijana Nagrajsalović

Rozalijinih 90

Najstarija osoba u Brezju je Rozalija Hergotić, rođena Šola. Svoj 90. rođendan proslavila je u krugu obitelji, a iz njene stare tradicionalne međimurske kuće dopirala je glazba gotovo cijeli dan. Kako kaže njezin praunuk Ibor Hergotić, i baka je zaplesala na tamburu Pajdaša s kojima inače nastupa njezin najstariji unuk Željko Hergotić. Slavlje su pripremila njezina djeca Ivan, Franjo, Ana, Vera i Marija. Uz petero djece baka Rozalija ima i dvije snahe, tri zeta, trinaest unučadi te dvadeset praunučadi. Njezin život nije bio bajka ali je svojim optimizmom uspjela prebroditi sve nedaće - od ratova do nestanka njezina muža Franje. Nakon svih ovih godina, cijela obitelj i svi mještani Brezja poželjeli su joj zdravlja i sreće te još pokoju rođendansku feštu.Aleksandra Ličanin

Dječji vrtić Žibeki

U nekadašnjoj staroj školi Brezje 63 od 01.09.2005. djeluje Dječji vrtić Žibeki – Područna jedinica Brezje. Adaptacijom stare škole dobili smo originalnost, funkcionalnost, estetske i higijenske kvalitete, a verificiranim programom Vrtić u prirodi od strane Ministarstva znanosti, prosvjete i športa,

odgojno - obrazovni proces odvija se kontinuirano i planski, uključujući u njemu specifičnosti: individualnost, sadržaje i aktivnosti vezane uz projekte Zdrava prehrana, Drvo, Vrt – ljekovito bilje, povrće i cvijeće. Održana je radna akcija uređenja našeg okoliša u kojoj su sudjelovali i roditelji i djeca i tete, kojom smo proslavili Dan Planete Zemlje. Često posjećujemo kazališne predstave u Centru za kulturu, posjetili smo policiju uz projekt „Moj prijatelj policajac i ja“, posjetili smo tvornicu Podravka u Koprivnici uz projekt Zdrava prehrana i još mnogo raznih događanja i posjeta u našem vrtiću. Djeca su uključena u učenje stranog jezika – engleskog, u školu plivanja na Čakovečkim bazenima, provodi se logoterapija u vrtiću. Pratimo psihofizičke potrebe svakog djeteta: pedagog, logoped, medicinska sestra, a povremeno i psiholog. O djeci se brinu odgojitelji: Lana, Kristina, Nataša i Valentina, a cilj nam je zadovoljno i sretno dijete te zadovoljan roditelj i lokalna zajednica. Za Dan Općine posjetili smo našeg novog načelnika gospodina Davora Križaića i poželjeli mu sreću, a on nas je prekrasno primio i bilo nam je jako lijepo i ugodno. U svibnju smo sudjelovali na Olimpijadi dječjih vrtića koja se održala na ŠRC Mladost u Čakovcu. U Zagrebu smo bili u posjetu aerodromu i hipodromu. Puno je događanja tijekom godine, mi smo jako marljivi i vrijedni. Bliži nam se i oproštaj od školaraca koji ćemo upriličiti u Katoličkom domu u Čakovcu 27. lipnja 2007. Zajedno će vrtići Žibeki iz Brezja, Čakovca i Pribislavca imati svoju završnu svečanost. Trenutno traje i Predškola za djecu koja ne pohađaju vrtić. Predškola traje 150 sati. Pošto su kapaciteti vrtića popunjeni, za pedagošku godinu 2007./2008. neće biti službenih upisa jer će djeca koja će biti upisana, biti skinuta sa liste čekanja.

Zahvaljujemo svima, koji su sudjelovali u realizaciji odgojno – obrazovnog procesa i želimo da nas i dalje pratite i podržavate.Anita Caban, Ljubica Železnjak

Osnovana udruga žena ''Breza''

Udruga žena iz Brezja na svojoj prvoj skupštini održanoj 23. ožujka ove godine dobiva ime udruga žena ''Breza'' Brezje. Zaštitini znak udruge je list breze. Udruga je organizirana kao nevladina i nepolitička organizacija osnovana s ciljem poticanja, razvijanja i unapređivanja kulture, održavanja tradicionalnih običaja i navika kulturološkog značaja s karakteristikama za naše područje, održavanje sportskih aktivnosti, rješavanje problema socijalne i ekološke tematike te očuvanje etno baštine na području općine Sveti Juraj na Bregu i Međimurske županije. Članom udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja želi sudjelovati u radu udruge. Članom se postaje dobrovoljnim upisom i uplatom članarine. Udruga do sada broji tridesetak članova. Na Skupštini je za predsjednicu izabrana Spomenka Barlek, dok je tajnica Štefanija Kozar. Blagajnica je Mirjana Klobučarić, a Nadzorni odbor čine Marija Miko, Katica Šafarić i Nevenka Heđa. Udruga ''Breza'' kroz godinu provodi vježbe oblikovanja uz vodstvo Štefanije Damjanović. Vježbe se provode ponedjeljkom i četvrtkom od 20 do 21 sata, a članice su sudjelovale i na pohodima na Ivanščicu i Ravnu Goru. Četvrtkom se od 19 do 20 sati organizira besplatni tečaj heklanja kojeg vodi Katarina Obadić. Da bi okoliš oko kapelice izgledao što ljepše članice udruge sa školskom djece prije Uskrsa sade cvijeće. Streljački klub ''Zelenbor'' bio je u Maloj Subotici 22. travnja domaćin prvenstva Hrvatske, a članice udruge su ispekle kolače za sportaše kojima su naši strijelci bili domaćini. Uz Jurjevske dane Općine od 21. do 23. travnja članice su prijavile ekipu koja se natjecala u Zasadbregu. Na sportskim igrama ekipa iz Brezja u ukupnom plasmanu osvaja drugo mjesto (u potezanju užeta prvo) te dobiva pehar. U Zasadbregu je organizirana i izložba ručnih radova.

Uoči Majčinog dana 05. svibnja djeca iz Brezja sudjeluju u izradi čestitki. U radionici sudjeluje četrdesetak djece. Povodom Majčina dana priređena je priredba na kojoj sudjeluju djeca iz vrtića Žibeki i školska djeca kroz igru, ples, igrokaz i recitacije. Cilj priredbe bio je proglašenje ''Naj majke'' Brezja koju su izabrale članice udruge. Kriterij odabira bio je neumornost, požrtvovnost, odricanje, bolest, odanost i ljubav. Među kandidatkinjama je bila i g. Ana Strah. Ljubav koju ona daruje svojoj bolesnoj kćeri Blaženki neograničena je. Uz sve ostale obveze koje ju prate ulaže puno snage, vremena i odricanja te se sva predaje djetetu. Naravno uz veliku potporu svoje obitelji koja u svemu sudjeluje zajedno s g. Anom. ''Naj majku'' Brezja proglasili su predsjednica udruge Spomenka Barlek, tajnica Štefanija Kozar, predsjednik MO Brezje Anđelko Nagrajsalović i načelnik općine Sveti Juraj na Bregu Davor Križaić. Uz pomoć dobrovoljnih priloga uručeni su i prigodni pokloni.

Za ovu godinu udruga žena ''Breza'' nastojat će i dalje obavljati svoje zacrtane aktivnosti: suradnja u radu udruge sportske rekreacije ''Sport za sve'' Sveti Juraj na Bregu, sudjelovanje na Međimurskom festivalu sportske rekreacije, krajem šestog mjeseca planira se izlet za članove udruge i građane općine Sveti Juraj na Bregu, do kraja godine organizirati pomoć starijim i bolesnim stanovnicima u Brezju u čišćenju stana ili dvorišta, organizirati tečaj informatičke pismenosti za članice udruge te sudjelovati u pripremanju Božićnog koncerta. Planova ima jako puno, a za njegovo ostvarenje je potrebno izdvojiti jako puno slobodnog vremena. Da bi zacrtani ciljevi bili i ostvareni pozivaju se sve žene dobre volje da se pridruže te da podare svoje slobodno vrijeme udruzi žena ''Breza'' kako bi svojim idejama doprinijeli još boljem radu. Dođite – sve ste dobrodošle.Sadnja breze na dan osnutka udruge
Ana Strah


Izložba ručnih radova

Spomenka Barlek

DVD Brezje

Novo krovište na vatrogasnom domu... Nakon višegodišnjeg nastojanja Upravnog odbora DVD-a Brezje da se obnovi dotrajalo krovište vatrogasnog doma u studenom prošle godine ono je konačno i realizirano. Pojačana je krovna konstrukcija, cijelo krovište pokriveno novim crijepom i postavljeni su novi žlijebovi za odvodnju oborinskih voda. Radove je izvelo poduzeće ''VUMI'' iz Brezja, a cijela investicija u iznosu od 54 000 kuna financirana je iz sredstava VMO Brezje i općine Sveti Juraj na Bregu.

Uređenje vatrogasnog doma i okoliša... Zbog prestanka rada mljekare te zbog vrlo lošeg stanja žbuke na fasadi vatrogasnog doma Upravni odbor DVD-a Brezje donio je odluku da se ove godine obnovi fasada vatrogasnog doma, a iz bivše mljekare uredi prostorija za potrebe VMO Brezje. Odluka je realizirana već u svibnju. Obnovljena je fasada i uređena prostorija za potrebe VMO Brezje, a započelo se i s uređenjem prostora ispred vatrogasnog doma. Za navedene radove uložilo se 33 000 kuna, od čega 11 000 kuna sredstava VMO Brezje odnosno općine Sveti Juraj na Bregu, a 22 000 kuna su sredstva DVD-a Brezje. Ukoliko će se iznaći sredstva za potpuno uređenje prostora ispred vatrogasnog doma posao će biti dovršen do kraja godine.

Godišnja skupština... 17. ožujka ove godine održana je redovna godišnja skupština DVD-a Brezje. Uz prisustvo članova DVD-a Brezje skupštini su prisustvovali i tadašnji načelnik općine Zoran Šarić, predsjednik VMO Brezje Anđelko Nagrajsalović te predstavnici vatrogasne zajednice Međimurske županije i okolnih DVD-a. Predsjednik Dragutin Ladić podnio je izvješće o radu DVD-a za 2006. godinu u kojem se uz ostalo navodi da je pomlađeno članstvo. Okupljeno je 28-ero djece i s njima se počelo raditi. Formirana su tri vatrogasna odjeljenja koja su učestvovala na općinskom i županijskom natjecanju. Vatrogasci su uz Javnu postrojbu iz Čakovca učestvovali na gašenju požara kuhinje koji je ujedno bio i jedini požar u našem selu prošle godine. Izvršena je kontrola i obišle su se lokacije na kojima su se pred Uskrs palile vuzmenke, pregledana je ispravnost podzemnih hidranata te se radilo na redovnom održavanju opreme i tehnike. Jedno starije odjeljenje sudjelovalo je na općinskom vatrogasnom natjecanju i javnoj vatrogasnoj vježbi u organizaciji općinske vatrogasne zajednice održane u Malom Mihaljevcu. Tri člana upućena su na doškolovanje koje su uspješno završili. Osigurani su vatrogasni dom i vatrogasci, izvršena inventura opreme, tehnike i ostale imovine te je provedeno bodovanje i ocjenjivanje rada ovog društva od strane županijsko – općinske komisije. U diskusijama nakon izvješća iznesena su pozitivna mišljenja o radu DVD-a. Na skupštini je donesen plan rada i financijski plan za 2007. godinu i petero članova primilo je priznanja za poseban doprinos u radu: Tatjana Kozar, Zdravko Kozar, Marinko Lukman, Ivica Magdalenić i Vjeran Dolenčić.

Novi stol za stolni tenis... Odlukom Upravnog odbora početkom ove godine kupljen je stol i rekviziti za igranje stolnog tenisa u svrhu okupljanja i održavanja slobodnih aktivnosti mladih članova DVD-a. Za nabavu stola utrošeno je 2 400 kuna. Ovom nabavom želi se dobiti na kvaliteti druženja i okupljanja mladih članova.

Vatrogasna natjecanja... Prošle godine DVD Brezje učestvovalo je na vatrogasnim natjecanjima u općini Sveti Juraj na Bregu i županijskom natjecanju. Na općinskom natjecanju učestvovali su s tri odjeljenja mladeži te osvojili drugo, četvrto i šesto mjesto i plasirali se na županijsko natjecanja koje se održalo u Šenkovcu krajem svibnja. Na županijskom natjecanju bile su dvije ekipe koje su bile na 20. i 29. mjestu. S muškom ekipom učestvovali su na općinskom natjecanju te osvojili četvrto mjesto.

Novi vatrogasni časnici... U ovoj godini DVD Brezje je bogatije za dva nova vatrogasna časnika. Nakon tromjesečne obuke i školovanja ispit za vatrogasne časnike uspješno su položili Tatjana Kozar, po struci viši ekonomist i samostalni knjigovođa rođena 1981. godine i Zdravko Kozar, inženjer građevinarstva rođen 1977. godine. Ovime je DVD Brezje dobilo na većoj stručnosti u svom radu i garanciju kvalitetnijeg rada u budućnosti.

Streljački klub Zelenbor

Kup Brezja

U subotu 7.10. održan je tradicionalni turnir Kup Brezja '06. Pobjednik turnira sa 691,5 krugova je Marinela Tokić, članica streljačkog kluba Dalmacijacement iz Solina. Drugo mjesto osvojila je Jasminka Francki Bijonda, članica streljačkog kluba Končar Zagreb 1786, sa 690,0 krugova. Treće mjesto osvojio je Peter Somogyi, član streljačkog kluba Jezero iz Dobrovnika (SLO), sa osvojenih 689,0 krugova.  Najuspješniji strijelac Zelenbora bio je Miroslav Turk koji je sa 688,6 krugova osvojio četvrto mjesto. (www.zelenbor.hr )

Domaćini prvenstva Hrvatske

Drugu godinu za redom Streljačkog kluba „Zelenbor“ iz Brezja pod pokroviteljstvom Međimurske Županije, Općine Sveti Juraj na Bregu, Općine Mala Subotica i Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije organizirao je pojedinačno prvenstvo države u gađanju zračnim oružjem za seniorke i seniore (22. travnja 2007.). Natjecanje je održano u sportskoj dvorani u Maloj Subotici. U disciplini zračna puška standard za seniorke (40 hitaca) nastupilo je 56 natjecateljki. Prvo mjesto nakon osnovnog meča i finalnog natjecanja osvojila je Snježana Pejčić (Lokomotiva-Rijeka). Iz naše županije na prvenstvu su nastupile članice Zelenbora, a postigle su ove rezultate: 32.mjesto Monika Bistrović s 377 krugova, 44.mjesto Nikolina Medlobi s 373 kruga i 56. Mateja Bistrović s postignutih 345 krugova. U disciplini zračna puška standard za seniore (60 hitaca) nastupilo je 45 natjecatelja. Prvo mjesto nakon osnovnog meča i finalnog natjecanja osvojio je Petar Gorša (Bjelovar 1874 – Bjelovar). Natjecateljima iz naše županije Draganu Turku (Zelenbor) koji je osvojio deveto mjesto s 580 krugova i Nenadu Nemecu (Čakovec) s postignutim istim rezultatom na desetom mjestu izmaklo je finale samo za jedan krug. Miroslav Turk (Zelenbor) koji je najzaslužniji što je ovo natjecanje održano u Međimurju osvojio je 18.mjesto s 578 krugova, Marko Peras (Zelenbor) osvojio je 20.mjesto s 577 krugova, Damir Nemec (Čakovec) 27.mjesto s 571 krugom, a Ivan Žižek ml. (Omladinac) 33.mjesto s 566 krugova. Za odličnu organizaciji posebnom je potrebno pohvaliti brojne volontere iz Brezja koji su svojim radom uz skromna financijska sredstva besprijekorno organizirali ovo natjecanje.

Ivan Žižek

Treći u Hrvatskoj

Sedmim kolom koje je održano na streljani Vrapčanski potok u Zagrebu završeno je ekipni prvenstvo hrvatske u gađanju zračnim oružjem za sezonu 2006/07. a koje se odvijalo kroz natjecanje u I.A i I.B hrvatskim ligama.
Posljednje kolo I.A hrvatske lige održano je u nedjelju. U disciplini zračna puška za seniore postignuti su ovi rezultati: 1.“Bjelovar 1874“ 1755 krugova, 2.“Zelenbor“ 1745 krugova, 3.“Dalmacijacement“ 1744 kruga. Konačni redoslijed: 1.“Bjelovar 1874“ – Bjelovar 62 boda, 2. “Trnje“ – Zagreb 61 bod, 3. “Zelenbor“ – Brezje 53 boda.

U posljednjem kolu I.B hrvatske lige u disciplini zračna puška za seniorke postignuti su ovi rezultati: 1.“Duga Resa“ 1149 krugova, 2.“Varaždin“ 1134 kruga, 3.“Strijelac“ 1125 krugova, 4.“HVIDR-a“ 1106 kruga, 5.“Zelenbor“ 1104 kruga. Konačni redoslijed1.“Varaždin“ 52 boda, 2.“Duga Resa“ 52 boda, 3.“Strijelac“ – Krušljevo Selo 38 bodova, 4.“Zelenbor“ – Brezje 30 bodova.

Ivan Žižek

 

NK ''Hajduk'' Brezje – 45 godina kluba

Član zapadne skupine treće međimurske nogometne lige, nogometni klub ''Hajduk'' iz Brezja održao je krajem prošle godine redovnu izvještajnu godišnju Skupštinu. Predsjednik Igor Doležaj istaknuo je važnost poboljšanja prostornih uvjeta, bivša terasa je ograđena i uređena tako da se sada tijekom utakmica i za lošeg vremena može okupiti u novoj prostoriji veliki broj navijača i igrača. Same radove izvela je Uprava kluba i igrači, a pomogle su tvrtke ''Gradnet'', graditeljstvo ''Barlek'' i tesarski obrt ''Kika''. Organizirana je vrlo posjećena Brezijada, za proštenje je organiziran turnir u velikom nogometu, a iako u klubu nema ekipe mlađeg uzrasta subotama se redovito i sustavno radi s velikim brojem vrlo mladih igračica i igrača. U ovoj godini neki od planova su nastavak poboljšanja prostornih uvjeta (sanacija krovišta, dogradnja svlačionica), postavljanje su mreže iza golova te organizacija nekoliko prigodnih utakmica i turnira povodom 45. godišnjice kluba koju ''Hajduk'' obilježava ove godine. U razdoblju od ožujka do prosinca 2006. klub je prihodovao nešto manje od sto tisuća kuna. U izvještaju trenera Marijana Horvata izraženo je zadovoljstvo osvojenim petim mjestom u jesenskoj polusezoni što je bio očiti rezultatski napredak. Povijest kluba, brojne fotografije, rezultate, tablice, popis igrača i brojne druge sadržaje vezane uz NK ''Hajduk'' možete pogledati na internet stranicama http://www.brezje.info/hajduk.htm. Za naše novine izdvojili smo nekoliko starijih fotografija s igračima...

GALERIJA SLIKA NK "HAJDUK"


Današnja ekipa "Hajduka"

Željko Kraljić

 

''Hrastje" pobjednik Brezijade

U Brezju je u nedjelju 16. srpnja 2006. održano još jedno tradicionalno sportsko – rekreativno druženje mještana Brezja pod nazivom "Brezijada". Tijekom dana na igralištu nogometnog kluba "Hajduk", koji je organizator ovog sportskog druženja, bilo je više od 300 mještana Brezja koji su sudjelovali u dvadesetak različitih igara. U konačnom zbroju bodova drugu godinu za redom slavila je ulica "Hrastje" (ulica uz cestu Slakovec – Lopatinec) s osvojenih 95 bodova. Dalje slijede: 2. ulica Čakovec Štrigova 93 boda, 3. "Rupače" (ulica kapelica – Posedi) s 80 bodova, 4. "Raketari" (ulica vrtić – Krčar) 69 bodova, 5. "Kotači" (Lebar – Mihalković) 68 bodova, 6. vrtić Artic 67 bodova, 7. Krčar kapelica 51 bod i 8. Mihalković vrtić 43 boda. U natjecanju su sudjelovali svi uzrasti, a najviše su se igrama veselila djeca koja su nakon svojih nastupa osvojila unikatna odličja.  Uvodeći neke novine u "Brezijadu" (nove igre, posebne igre za djecu kako bi moglo sudjelovati što više najmlađih natjecatelja, slikanje događaja tako da su svi akteri odmah mogli dobiti fotografije svojih nastupa...) uz odličnu organizaciju NK "Hajduk" i suđenje Dragutina Novaka očekujemo vas i ove godine u velikom pohodu na ''Brezijadu''.

GALERIJA SLIKA BREZIJADA 2006.

Željko Kraljić

Dejan Mezga u Mariboru

Po ocjenama sportskih dopisnika igrač jeseni sezone 2006./2007. NK ''Čakovec'' je Dejan Mezga (22) iz Brezja. Riječ je o mladom i perspektivnom igraču, igra u veznom redu, uspješno i u špici napada pa je postigao 5 golova, kapetan je i vođa momčadi. Već sada postoji zanimanje drugih klubova. (Josip Freiler, list Međimurje, 19.12.2006.)

TUDI DEJAN MEZGA MED VIJOLIČASTIMI... Danes je prišlo še do enega podpisa in sicer je 2 in pol letno pogodbo z NK Mariborom podpisal Dejan Mezga, donedavni član hrvaškega drugoligaša Čakovca. Igralec, ki je bil prisoten tudi na pripravah v Poreču, je zadovoljil kriterije trenerja in športnega direktorja Marijana Pušnika in zaradi tega se je izredno hitro pristopilo k uspešnemu urejanju dokumentov za njegov prestop. Dejana pozdravljamo med vijoličastimi in mu želimo čim več uspeha v novem okolju. (24.01.2007. www.nkmaribor.com).Nogometašica druge na turniru

Već treću godinu za redom u Dragoslavec Bregu je organiziran nogometni turnir za žene na kojem je sudjelovalo deset ekipa, a među njima i ekipa iz Brezja. Njihov nastup sponzorirao je ''Bistro Iva'' iz Vučetinca. Odlično drugo mjesto na turniru osvojile su: Valentina Škvorc, Dejana Marčec, Tea Pintarić, Maja Fučko, Ivana Logožar, Jelena Levačić i Silvija Doležaj. Igračice zahvaljuju vjernim navijačima na podršci, treneru Darku Marčecu i Ivanki Logožar.

Silvija Doležaj

 

Miljenko Novak drugi na teniskom turniru u Donjoj Dubravi

 Slijedom tradicije članovi Teniskog kluba ''Dubravčan'' iz Donje Dubrave bili su organizatori trodnevnog teniskog turnira imena "Dubrava Open 2006." Natjecanje je održano u konkurenciji juniora i seniora s ukupno 46 tenisača iz: Donje Dubrave, Donjeg Vidovca, Svete Marije, Kotoribe, Preloga, Ludbrega, Čakovca, Varaždina i Brezja. U konkurenciji 16 juniora u finalu su se našli Sven Igrec iz Kotoribe i Filip Fabić iz Donje Dubrave. Fabić je slavio pobjedu 2:0 u setovima. Među 30 seniora finale su izborili dr. Miljenko Novak iz Brezja i Denis Pinter iz Varaždina. Pobjednik natjecanja u ovoj konkurenciji je bio Pinter pobjedom od 2:1 u setovima.

Mladen Grubić

 

Prije 30 godina osnovana je udruga koje više nema

Foto – kino  klub BREZA

Prvi kontakti članova foto-kino kluba "Breza'' Brezje započeli su krajem 1977. godine razmjenom iskustava u foto i kino tehnici predvođeni Dragutinom Barlekom. On je  svoja iskustva u fotografiji prezentirao nakon omladinskih sastanaka u Brezju što je bilo vezano uz njegova putovanja motorićem "Puch" diljem bivše Jugoslavije, kada je nastao zanimljiv foto i filmski materijal. Od tada pa nadalje predvođeni budućim osnivačima kluba, Srećkom Crnčecom i Zlatkom Hergotićem, članovi kluba se sastaju nakon omladinskih sastanaka kao članovi omladine kako bi interesno okupili ondašnju mladež na novoj aktivnosti. Prva tehnička i stručna znanja obrade fotografije stječu u Srednjoj školi uz vodstvo profesorice kemije Mirjane Brvelj u trajanju više godina foto - sekcije sa upisom u indeks (Crnčec , Hergotić i Korunić).

Članovi foto-kino kluba "Breza" se okupljaju u vatrogasnom domu kao i već malim improviziranim laboratorijima u kućama pojedinih članova koji su opremani tehnikom i kemikalijama iz vlastitih osobnih prihoda s obzirom da klub još nije bio registriran sa vlastitim statutom. Bilježe se aktivnosti u Brezju i okolici, fotografije se obrađuju i postavljaju na improvizirane panoe ili šalju u list "Međimurje". Vremenom klub jača sa sve više zainteresiranih i iz okolnih naselja. Ovaj klub je bio jedini u okruženju te se ozbiljno razmišljalo o nalaženju prostora za laboratorij u prostorima Stare škole u Brezju.

Napisana je molba Mjesnom odboru koji ju prihvaća uz uvjet da se najprije pomogne Streljačkom klubu "Zelenbor" Brezje u izgradnji streljane kako bi se onda u te prostorije preselio sportski klub sa svojom oružarnicom. Na taj bi se način stvorio prostor za laboratorij, a hodnik Stare škole bi se dao na korištenje za sastanke i predavanja kluba te manje izložbe fotografije. Članovi foto-kino kluba ujedno pomažu i u sanaciji dvorane Stare škole (drvenog poda) koji se izbacivao van radi postavljanja pločica. Streljana se polako gradila prema prilivu sredstava za izgradnju, a članovi foto-kino kluba pomagali su strijelcima od temelja do krova pa i u vođenju papira streljane (tajničke poslove obavljao je Zlatko Hergotić više godina). Isto tako foto-kino klub se uključio i u pomoć Vatrogasnom društvu u Brezju oko organizacije velike tombole (sa prvom nagradom osobni automobil) kako bi zaradio pokoji dinar. U tu tombolu su bili uključene sve udruge mjesta. Malom je broju ljudi poznato da je prva iskustva u vođenju radio-programa i zabavnih sadržaja sa dobrom glazbom stjecao sadašnji vlasnik Radija l Enver Muminović iz Nedelišća u Brezju angažiranjem Foto-kino kluba koji je bio pokretač plesnjaka i disko večeri u Brezju. Nositelj većine poslova oko toga bio je Srečko Crnčec koji je na taj način osigurao klubu i određena sredstva za nabavu laboratorijske opreme. Jedno je vrijeme malo Brezje bilo premalo za toliki broj mladih iz Nedelišća, Čakovca, Šenkovca koji su dolazili radi tih zabavnih sadržaja, neki su popili previše te pravili nerede po selu pa je klub odlučio prestati s organizacijom tih zabava.

Godinama klub jača te se polako započinje s pripremama za adaptacijom laboratorija u kojem se obavljaju zidarski i keramičarski radovi te postavlja struja, što rade Srečko Crnčec i Zlatko Hergotić. Nabavljen je namještaj i specijalna oprema za rad, a Crnčec i Hergotić  uspješno završavaju edukaciju u Zagrebu u trajanju od više dana u organizaciji Foto-saveza Jugoslavije te dobivaju certifikat "Instruktora" što je najviše stručno zvanje. Izrađen je statut, klub je registriran u Narodnu tehniku općine Čakovec te tako stječe pravo i na skromno sufinanciranje iz proračuna Općine za nabavu nekoliko kutija foto materijala godišnje i kemikalija za obradu. Članstvo kluba se educira na foto-radionicama jednom tjedno, izrađen je i plan rada kluba i svi dokumenti kluba, pečat, ustrojen je i redoslijed rada u laboratoriju, a klub organizira i predavanja za školarce osmogodišnje škole iz fakultativnog programa – tehnički odgoj pa učenike zainteresirane za ovaj vid aktivnosti prati i na kraju i testira prema usvojenim znanjima, uz odgovarajuću potvrdu. Kroz promatrano vrijeme klub se financirao uglavnom vlastitim radom i novcem iz članarine i donacijama samih članova što je bila praksa i ostalih Udruga mjesta u ono vrijeme.

Kroz vrijeme dok je klub radio suradnja nije prestajala među foto-kino klubovima u Hrvatskoj. Posebno se surađivalo s foto-klubom u Čakovcu, Križevcu i Zagrebu vezano uz klupske godišnje izložbe radova članstva. Te su izložbe bile i stručno rangirane i ocjenjivane, a radovi nagrađivani diplomama ili peharima. Posebno se ocjenjivala i umjetnička fotografija za što su pohvaljeni članovi kluba Zlatko Hergotić i Davor Mekovec iz Šenkovca. Posebno se dobro surađivalo i sa članicama Udruga Narodne tehnike općine Čakovec koju je godinama uspješne vodio Josip Črep ujedno i sekretar Narodne obrane, sada Uprave za obranu. On je osobno vrlo cijenio stručno znanje foto-kluba te ih je angažirao na filmskom snimanju vježbi po Međimurju, pa je Srećko Crnčec ubrzo postao vojni snimatelj većih vježbi Civilne zaštite i ONO. Vremenom se suradnja proširila i na fotografiju koju je radio Zlatko Hergotić, a te su fotografije koristili i lokalni listovi zbog kvalitetnog materijala. Isto tako dosta se radilo i za Općinsku organizaciju crvenog križa, Omladinu i njene lokalne i republičke novine "Polet" koji se tiskao u Zagrebu. U klubu su aktivno radili pored povremenih članova omladine Brezja sljedeći članovi: Srećko i Radovan Crnčec, Dragan Medlobi, Ivan Škrobar, Ivan Vuković, Franjo Klobučarić, Dragan Domjanić, Zlatko i Dragan Hergotić, Miljenko Toplek, Nada Lainer, Josip Šafarić iz Slakovca (pokojni od 2006.), Davor Mekovec i Zlatko Vuk iz Šenkovca, Zlatko Korunić iz Merhatovca, Srečko i Ivan Bistrović, te Drago i Vlado Barlek, Ljiljana Pintarić, Danijela Medlobi, Miljenka Novak. Voditelj foto-sekcije bio je Srećko Crnčec, a kino-sekcije Franjo Klobučarić. Kino-sekcija zbog nedostatka novca nije snimila ni jedan dokumentarni film iz budžeta kluba, a snimalo se za potrebe Narodne obrane (Općinskog sekretarijata NO) s njihovom opremom i filmovima. Srečko Crnčec vlastitim sredstvima snimio je nešto malo materijala kao i Dragutin Barlek na kameri Super 8. Materijal je prezentiran članovima kluba. Zbog dotrajalosti krova Stare škole i prokišnjavanja dio foto-materijala koji je bio neadekvatno uskladišten je djelomično ili cjelovito trajno oštećen. Isto tako oštećen je i dio opreme u laboratoriju i neiskorišteni foto-materijal (foto-papir i kemikalije u praškastom obliku). Odlaskom Zlatka Hergotića iz Brezja u Mihovljan 1985. klub je slabije aktivan, a 1989. i 1990. dolaskom izbjeglica u Staru školu klub prestaje sa radom u potpunosti.Iz arhive foto – kino kluba

 

Brezje Samoborsko

Osam primjeraka prvog lista Brezje poslali smo prošle godine u osam Brezja u Hrvatskoj uz zamolbu da nam predstavnici tih sela u nekoliko rečenica opišu njihovo Brezje. Dobili smo samo jedan odgovor pa možemo barem u nekoliko rečenica upoznati Brezje Samoborsko koje nam je u svom pismu opisao g. Mladen Prahin: ''M. O. Brezje smješten je u sredini našega grada Sv. Nedelja. Brezje broji oko 1 300 stanovnika, od toga je većina doselila od 1995. godine. Djeluju nogometni klub ''Sloga'' Brezje i Udruga prijatelja ''Sloga'' Brezje. Za druge aktivnosti idemo u susjedni M. O. Sv. Nedelja. Mjesni odbor Brezje sudjeluje svake godine na svetonedjeljskom Fašniku i redovito je među prva tri. Brezje presijeca auto – cesta Zagreb – Bregana. U našem selu nema nezaposlenih, a djeluje 80 poduzeća, što većih kao imunološki zavod, Feroterm do malih obrtnika''.

Željko Kraljić

Dječji kutak


I veliki i mali Brezovčani na "Brezijadi"


Nastup mališana za Majčin dan

Male slikarice

U kolovozu prošle godine imali smo mogućnost vidjeti nesvakidašnju sliku uz samu cestu Šenkovec – Štrigova u naselju Brezje. Dvije male slikarice Blanka Lozić i Anja Slovenc iz Brezja izložile su svoje slike na prodaju. Blanka se slikanjem bavi već nekoliko godina, dok Anja izrađuje slike od sušenog bilja. Obje su učenice OŠ I.G. Kovačića, Blanka je 4. razred, a Anja 3. razred. Prvi kupci poduzetnih malih slikarica bili su djedovi i bake. Prikupljenim novcem platile bi si školu jahanja. (preuzeto s www.svetijurajnabregu.com)

 

www.brezje.info

U prošlih godinu dana web stranica Brezja zabilježila je više od 10 000 posjeta

eb adresa www.brezje.info sadrži mnoštvo informacija i fotografija o Brezju. Stranica je podijeljena na više dijelova: 1. Brezje u prošlosti, 2. DVD Brezje, 3. SD Zelenbor, 4. NK Hajduk, 5. Dokumentarni film, 6. List Brezje, 7. Foto galerija, 8. Brezijada, 9. Kontakt, 10. Literatura i izvori. Klikom na ovu adresu možete saznati mnoštvo informacija o selu u kojem živite. Krenete li u proučavanje sadržaja i fotografija uskoro ćete uvidjeti da svaki kutak našeg sela diše, ima svoju priču koju možemo čuti, ako zastanemo na trenutak i saslušamo ju... Stranice se periodično nadopunjuju, u planu je prezentirati rad udruge žena ''Breza'' Brezje, na web staviti drugi broj novina koje držite u ruci, zabilježiti aktualnosti o selu... Od prošlogodišnjeg proštenja (lipanj) do početka svibnja ove godine stranica je zabilježila više od 10 000 posjeta i pregledavanja, a mjesečno stranicu bilježi od 700 do 1400 posjeta. S obzirom na ovako veliki broj posjeta vezanih uz selo postoji mogućnost dorade stranica i prezentiranja obrtnika i poduzeća koji će biti zainteresirani da se njihovi proizvodi i usluge mogu naći i na internetu.

Željko Kraljić

 

Brezje u zimskoj idili

Pred kraj prošle godine dugo smo čekali bijeli Božić, ali nismo ga dočekali. Prvi snijeg počeo je padati u večernjim satima 24. siječnja kad smo uz male ekrane navijali za rukometnu reprezentaciju Hrvatske protiv Danske na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, a vani su pahuljice neumorno padale. Bilo je i snijega početkom proljeća, ali vrlo malo. Malo zimske idile u Brezju i u našim novinama... 

Željko KraljićImpressum

Glavni urednik: Željko Kraljić

Lektori: Ivanka Novak, Saša Kraljić

Redakcija – suradnici: Silvija Doležaj, Josip Freiler (tekst preuzet iz lista ''Međimurje''), Mladen Grubić (tekst preuzet iz lista ''Međimurje''), Ivan Hergotić, Rozalija Hergotić, Zlatko Hergotić, Franjo Horvat, Vladimir Kalšan, Ivan Katanec (pok.), Mario Klobučarić, Aleksandra Ličanin (tekst preuzet iz lista ''Međimurje''), Ana Mezga, Julijana Nagrajsalović, Josip Novak, Darko Pleh, Katarina Šprajc, Ružica Topličanec (tekst preuzet iz lista ''Međimurje''), Marija Vuković, Ivan Žižek (tekst preuzet iz lista ''Međimurje''). Nekoliko tekstova i fotografija preuzeto je s općinskih internet stranica www.svetijurajnabregu.com što je i naznačeno kod tih tekstova i fotografija.

Oblikovanje: Ivančica Srnec

Naslovnica Zlatko Hergotić: ''Kapelica u Brezju''

Tisak: TAMPOSIT Nedelišće

Brezje u prošlosti

Tijekom posjeta Brezju povjesničar profesor Vladimir Kalšan prezentirao nam je brojne zanimljive podatke o Brezju. Godine 1638. selo se spominje kao Breszie, Brezie (Laszlo Hadrovics). Ime je dobiveno po drvetu brezi. Godine 1786. selo ima 9 kuća, 11 obitelji i 63 stanovnika (od toga 7 kmetova), a 1828. ima 8 kuća i 69 stanovnika. 1890. selo se spominje pod mađarskim imenom NYIRESZFALVA (nyrfa – breza, falu – selo). Godine 1900. selo ima 139 stanovnika, 42 ih čita i piše, kuća ima 26, od toga 12 zadanih, 14 od drveta, 1 je pokrivena crijepom, a 25 šopom. Nakon prvog svjetskog rata selo je 1921. godine imalo 173 stanovnika, a nakon drugog svjetskog rata godine 1948. bilo je 54 kuća i 310 stanovnika. U župi Sveti Juraj na Bregu knjige krštenih vode se od 1825., umrlih od 1834., a vjenčanih od 1839. Logotip Brezja (selo nema svoj službeni grb) je u obliku štita, podijeljen je na četiri dijela: crveno – bijela šahovnica preuzeta s državnog grba, list breze označava po čemu je naše selo dobilo ime, sunce simbolizira život, a ikona Svetog Jurja označava pripadnost općini Sveti Juraj na Bregu.

BREZE NA ULICI

Kraj bijelih breza svakog dana
Ja prođem srca razdragana.
(Oduvijek ima tajnih veza
Između pjesnika i breza.)

Od čega dršćete, vi breze?
Od slatkih slutnja ili jeze?
Zašto vam krošnja podrhtava
I onda kada vjetar spava?

Na ulicu, med svijet što viče,
Ko da ste izašle iz priče.
Nježne, treperave i čiste
Baš kao prva ljubav vi ste!

(Dobriša Cesarić)

 

      Početna | Dokumentarni film | List Brezje 2007 | List Brezje 2006 | Sestra Josipa