List Brezje 2006
Početna Dokumentarni film List Brezje 2007 List Brezje 2006 Sestra Josipa

 

Godišnjak List Brezje pokrenuo je mjesni odbor Brezje. U nastojanju da list izlazi svake godine uoči proštenja pozivamo sve udruge, klubove, organizacije i pojedince iz Brezja da do 30. travnja 2007. godine pripreme tekstove i fotografije koje ćemo uvrstiti u drugi list Brezje. Udruge i klubovi mogu pripremiti i doraditi svoje godišnje izvještaje te dopunuti što će se događati u razdoblju do kraja travnja iduće godine. Zbog vremenskih ograničenja i  suradnje s tiskarom naknadno predani materijali neće biti uvršteni u list. Vaše materijale na disketi ili CD-u predajete mjesnom odboru Brezje i nakon obrade na računalu bit će vam vraćeni. Sve Brezovčanke i svi Brezovčani koji žele objaviti svoje radove iz bilo kojeg područja su dobrodošli, otvoreni smo za suradnju sa svima. Osobito vas pozivamo da odazovete na naš natječaj ''Brezje'' te na sakupljanje starih fotografija. U zajedničkoj suradnji mjesnog odbora Brezje, udruga iz Brezja i zainteresiranih mještana svake godine uoči proštenja izlazit će List Brezje..

SADRŽAJ:
Natječaj ''Brezje'' – naoštrite olovke, pripremite kistove i fotoaparate
Općina Sveti Juraj na Bregu
Rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Brezje 2006.
Poslovi pred novim Mjesnim odborom
''Ne voli se svoja domovina, ako se ne voli svoj dom'' (nekoliko crtica iz prošlosti Brezja)
Stanovništvo Brezja
Devet Brezja u Hrvatskoj
Kozja graba i Rupače – bez komentara
Dokumentarni film o Brezju
Proštenje u Brezju
Marija Margareta Alakok
Caritas u Brezju
Dječji vrtić Žibeki – vrtić u prirodi
Streljački klub Zelenbor Brezje
Pojedinačno prvenstvo Hrvatske zračnim oružjem u Maloj Subotici
NK Hajduk Brezje
Nogometašice iz Brezja
Prvi otvoreni šahovski turnir u Brezju
Udruga žena Brezje
DVD Brezje
Poziv Brezovčankama i Brezovčanima
Potražite na internetu...
Impressum
Sponzori

Natječaj ''Brezje'' – naoštrite olovke, pripremite kistove i fotoaparate

Pozivamo sve male i velike pjesnike, likovne umjetnike, fotografe i udruge na sudjelovanje na prvom literarnom, likovnom i foto natječaju „Brezje“ u povodu izlaženja prvog Lista Brezje. Glavna tema djela mora biti Brezje. Neke od podtema mogu biti: breza, kapelica u Brezju, proštenje u Brezju, stanovnici Brezja, sport u Brezju, lončarske jame, stari grad u Brezju, Zelenbor, stari bunari Brezja, prošlost Brezja, luščare, nabijare, običaji u Brezju ili bilo koji motivi vezani uz naše selo. U natječaju mogu sudjelovati svi zainteresirani. Za literarni i likovni rad kategorije su: (1) osnovnoškolska djeca i mlađi, (2) odrasli. Literarni radovi mogu biti u obliku pjesme ili priče (sastavka), dok likovni rad može biti u bilo kojoj likovnoj ili kiparskoj tehnici. Svaki pojedinac može sudjelovati s najviše dva (2) rada. Literarni rad se mora dostaviti u elektroničkom ispisu ili napisan pisaćim strojem. Uz rad je na posebnom listu papira potrebno navesti ime i prezime autora, punu adresu, kategoriju za literarni i likovni rad (djeca ili odrasli) te broj telefona ili mobitela. Povjerenstvo za odabir najuspješnijih radova odabrat će ih u pet kategorija: (1) literarni rad osnovnoškolska djeca i mlađi, (2) literarni rad odrasli, (3) likovni rad osnovnoškolska djeca i mlađi, (4) likovni rad odrasli, (5) fotografija. Kod literarnih radova (sastavak ili pjesma) ocjenjivat će se da odgovara zadanoj temi i literarna vrijednost. Kod likovnih radova ocjenjivat će se da odgovara zadanoj temi, umjetnička vrijednost ovisno o uzrastu i samostalnost u izradi rada. Kod fotografije ocjenjivat će se da odgovara zadanoj temi, kreativnost i originalnost. Fotografija mora biti barem formata 13 X 18 cm te sadržavati kratak komentar i datum nastanka. Starije fotografije mogu biti bilo kog formata. Sve fotografije koje su starije od deset godina, a prikazuju neku svečanost ili događaj u Brezju bit će pripremljene i za foto – album Brezje (pogledajte zadnju stranicu). Mjesni odbor Brezje objavit će po tri najuspješnija rada u idućem Listu Brezje. Ovisno o broju prijava bit će organizirana prigodna Božićna izložba svih radova. Slijede nam proštenje u Brezju i Brezijada, odlična prigoda za dobivanje zanimljivih fotografija... Krajnji rok za predaju radova je 01. prosinac 2006. na adresu: MO Brezje, Brezje 89, 40311 Lopatinec. Radovi predani nakon 01. prosinca 2006. neće sudjelovati u natječaju.
MO Brezje

 

 

Općina Sveti Juraj na Bregu

 

Republika Hrvatska podijeljena je na dvadeset županija i grad Zagreb. Najsjevernija županija je Međimurska. Međimurje, Hortus Croatiae, horvatski cvetnjak, kraj med dvemi vodami. Pjesnik Milković piše: ''Kad sam prešao preko dravskog mosta, nekako veselijom okolica posta, Sveti Juraj na Bregu, točka bijela, zvala me iznad vinorodnih sela.'' Općina Sveti Juraj na Bregu nalazi se na zapadu središnjeg dijela Međimurske županije. Kao jedinica lokalne samouprave ustanovljena je 1993. godine. Površina općine Sveti Juraj na Bregu iznosi 30,17 km2, što čini 3,21% ukupne površine Međimurske županije. Po površini je dvanaesta te pripada općinama srednje veličine u županiji. U sastav općine Sveti Juraj na Bregu ulazi devet naselja i to : Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli Vrh, Pleškovec, Vučetinec i Zasadbreg. U tih devet naselja živi ukupno 5279 stanovnika pa po broju stanovnika zauzima šesto mjesto u županiji. Gustoća naseljenosti općine iznosi 175 st/km2, što je natprosječna vrijednost u usporedbi s gustoćom naseljenosti županije – 164,3 st/km2, pa je općina Sveti Juraj na Bregu jedan od najgušće naseljenih prostora Međimurja. Naselja su smještena na brežuljcima što je ujedno i prednost i nedostatak. Nedostatak je u tome što je upravo zbog geografskog položaja povezanost bila loša jer su ceste bile neizgrađene. S druge strane taj geografski položaj trebalo bi iskoristiti za razvoj određenih resursa poljoprivrede (vinogradarstvo i voćarstvo), te turizam. Promatra li se položaj općine Sveti Juraj na Bregu u županiji u gospodarskim okvirima, onda ova općina poput ostalih u Gornjem Međimurju pripada najslabije razvijenom području županije. U gospodarskom smislu, taj je prostor velikim dijelom orijentiran na grad Čakovec, posebno u domeni zapošljavanja, a isto tako i u korištenju ostalih središnjih funkcija. Velika prednost općine Sveti Juraj na Bregu je to što se nalazi u blizini grada Čakovca koji je ujedno i centar Međimurske županije. Na području općine Sveti Juraj na Bregu djeluju 32 poduzetnika sa 175 zaposlenih te 61 obrtnik. Na području općine Prostornim planom predviđene su dvije poduzetničke zone: poduzetnička zona Lopatinec i poduzetnička zona Brezje. Za funkcioniranje ukupno predviđenog prostora za obje zone potrebno je izvršiti pripremne radnje u vidu otkupa preostalog dijela zemljišta i izgradnje infrastrukture. Na internet stranicama Međimurske županije se navodi kako se poduzetnička zona nalazi se u naselju Brezje, 300 metara udaljenosti od državne, odnosno županijske ceste Čakovec – Štrigova – Slovenija.  Planirana površina zone iznosi 43.000 m2, od toga je 3.000 m2 u vlasništvu općine, a 40.000 m2 u privatnom vlasništvu i potrebno je izvršiti otkup.Trenutno u zoni posluje jedan poduzetnik koji zapošljava 15 osoba. Zona nema izgrađenu infrastrukturu. Proračun Općine za 2006. godinu donesen je na 4. sjednici Općinskog vijeća 27. prosinca 2005. i iznosi 3 247 000,00 kn.

Željko Nagrajsalović

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
 Temeljem članka 52. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 44/05) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sveti Juraj na Bregu, dana 02. travnja 2006.g. utvrđuje i objavljuje:

 

REZULTATI IZBORA Za članove Vijeća mjesnog odbora BREZJE:

A) Broj birača upisanih u popis birača: 602
B) Broj glasova koji je dobila svaka kandidacijska lista:
   1. NAZIV LISTE: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj liste: JOSIP KOVAČIĆ                    57
   2. NAZIV LISTE: KOALICIJA HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ, HRVATSKA NARODNA STRANKA – HNS, HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA – HSLS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
Nositelj liste: ŠTEFANIJA KOZAR  
39
   3. NAZIV LISTE: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: ANĐELKO NAGRAJSALOVIĆ       64
C) Broj nevažećih glasačkih listića: 0

D) Broj mjesta u Vijeću mjesnog odbora Brezje koje je dobila svaka kandidacijska lista
   
1. NAZIV LISTE: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj liste: JOSIP KOVAČIĆ         3
  
2. NAZIV LISTE: KOALICIJA HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ, HRVATSKA NARODNA STRANKA – HNS, HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA – HSLS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
Nositelj liste: ŠTEFANIJA KOZAR      1
  
3. NAZIV LISTE: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: ANĐELKO NAGRAJSALOVIĆ 3

E) Za članove vijeća mjesnog odbora Brezje izabrani su slijedeći kandidati:
  
1. NAZIV LISTE: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj liste: JOSIP KOVAČIĆ
JOSIP KOVAČIĆ, Hrvat, Brezje 114, NIKOLA DRAGOSAVAC, Hrvat, Brezje 19
SLAVKO MEDLOBI, Hrvat, Brezje 41
  
2. NAZIV LISTE: KOALICIJA HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ, HRVATSKA NARODNA STRANKA – HNS, HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA – HSLS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
Nositelj liste: ŠTEFANIJA KOZAR, ŠTEFANIJA HORVAT, Hrvatica, Brezje 96
  
3. NAZIV LISTE: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: ANĐELKO NAGRAJSALOVIĆ . predsjednik MO
ANĐELKO NAGRAJSALOVIĆ, Hrvat, Brezje 89, DRAGUTIN LADIĆ, Hrvat, Brezje 70
ZDRAVKO KOZAR, Hrvat, Brezje 96

 

Poslovi pred novim Mjesnim odborom

U zapisniku o primopredaji u proteklom mandatnom razdoblju od 06.03.2002. do 18.04.2006. navodi se koji su projekti izvršeni: obnova stare škole u svrhu otvaranja dječjeg vrtića, izrada ograde oko vrtića i uređenje okoliša, izrada gromobranske instalacije, izrada šljučanog parkirališta kod dječjeg vrtića, priključak struje i plina za SK «Zelenbor», priključak vode za NK «Hajduk», izrada i postavljanje oglasnih panoa na četiri lokacije, nabava i postavljanje prometnih znakova na ulica lokalnog karaktera, izrada detaljnog plana za područje «Šmernica», ugradnja električnog zvona u kapelicu, izrada betonskih mostova kod vatrogasnog doma i u «Šmernici», saniranje cesta i poljskih puteva, asfaltiranje ulice prema Stjepanu Plehu, uređenje raskršća kod kapelice, čišćenje bagerom kanala u nadležnosti mjesnog odbora te kordinacija rada s INO-om prilikom ispitivanja terena i utvrđivanja šteta. Vijeće mjesnog odbora uključivalo se po potrebi u aktivnosti DVD-a «Brezje», SK «Zelenbor» i NK «Hajduk». Svake godine uz prigodni program vršila se podjela dječjih darova. Članovi mjesnog odbora s nekolicinom mještana uklonili su posljedice olujnog nevremena nastale 27.06.2005. Tijekom mandata održan je i zbor mještana 13.04.2002. kada su mještani upoznani s planovima za naredno razdoblje.

Plan rada Mjesnog odbora Brezje za 2006. godinu je bogat: sanacija krovišta i fasade vatrogasnog doma, natkriveno autobusno stajalište za školsku djecu kod vrtića, izrada prilaznog puta s parkiralištem za SK Zelenbor i okretištem za školski autobus, nabava kanalica za odvodnju oborinskih voda za NK Hajduk, sanacija poljskih puteva (štete uzrokovane radovima INE), izdavanje godišnjeg lista „Brezje” i dokumentarca o Brezju, u ulici «Šmernica» planiraju se brojni radovi: niskonaponska, plinska, vodovodna i telefonska mreža, izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju, sanacija oštećenih dijelova prometnica po ulicama, izgradnja dječjeg sportskog igrališta s mogućnošću korištenja za razne sadržaje (mali nogomet, odbojka, rukomet, klizanje…), čišćenje bagerom kanala u nadležnosti mjesnog odbora i Općine, izrada panoa za usmjeravanje prema poslovnim subjektima na području Brezja.

MO Brezje

 

''Ne voli se svoja domovina, ako se ne voli svoj dom'' (nekoliko crtica iz prošlosti Brezja)

Prvi pisani povijesni izvori o Međimurju datiraju s početka XIII. stoljeća. Tu se nalaze i podaci o plemstvu koje je uživalo feudalne posjede. Najveće posjede i moć imala je njemačka velikaška obitelj BuzaldHahold. Godine 1350. Međimurje darovnicom dolazi u vlasništvo nekadašnjih erdeljskih vojvoda Lackovića i postaje jedinstvenim feudalnim posjedom. Gospodar Međimurja od sada je sjedio u palači čakovečke tvrđave. U Međimurje dolaze pavlini koji grade crkvu i samostan u Šenkovcu. Veliki broj sitnog plemstva, koje je držalo manje posjede i prava, izravno je ovisilo o njemu. U XV. stoljeću i prvoj polovici XVI. stoljeća Međimurjem vladaju obitelji grofova Celjskih i Ernušta. Godine 1546. Nikola Zrinski Sigetski dobiva Međimurje od tadašnjeg  kralja Ferdinanda Habsburškog za zasluge u borbi protiv Turaka. Zbog teških općih uvjeta života te najneposrednije opasnosti od Turaka Zrinski su gotovo vojnički organizirali život u Međimurju. U vremenu od 1638. do 1720. godine Čakovečko vlastelinstvo (Međimurje) preuzima češka grofovska obitelj Althan. Od tog vremena Međimurje je upravno podređeno Mađarskoj (Zaladska županija). Iz popisa zaplijenjene imovine Petra Zrinskog 1670. godine spominje se i selo  Brezje  (Urbarialia, fasciculus 3. broj 7.). Iz XVII. stoljeća (22. veljače 1672.) sačuvan je popis sitnog plemstva. Plemstvo se navodi prema mjestu stanovanja (posjeda) te su prema veličini posjeda navedene njihove vojničke obveze. Plemić Stjepan Horvat ili Bubmilovich iz Brezja davao je dva konjanika. Međimursko se sitno plemstvo uglavnom bavilo poljoprivredom, odnosno gospodarilo na svojim malim imanjima. Sredinom XIX. stoljeća počinju se baviti i trgovinom. Od sitnog plemstva u Brezju se spominju plemići Cinderi, Horvat i Trajber. CINDERI (CZINDERDE NAGYTAD) su plemići koji su u Hrvatsku došli iz mađarske županije Somogy. Prvi se u Međimurju spominje 1613. godine Ignacije Cinderi kao posjednik u Slakovcu. Godine 1718. braća Juraj, Ivan i Pavao drže brojne posjede u Međimurju – u Črečanu, Nedelišću, Stanetincu, Dragoslavcu, Pernjaku, Lopatincu, Malom Pretetincu, Slakovcu, Bračovcu, Lohovčaku, Brezju i Vukanovcu. Plemići HORVAT (HORVATH) su staro hrvatsko plemstvo. Gotovo je nemoguće utvrditi kada su došli u Međimurje. Braća Juraj i Ivan Horvat prvi se puta spominju 1623. godine kao vlastelini u Turčišću. U XVII. stoljeću obitelj ima posjede u Prelogu, Brezju, Novakovcu, Gardinovcu, Palovcu, Gornjem Mihaljevcu, Subotici i Donjem Pustakovcu. Tijekom XVIII. i XIX. stoljeća znatno su proširili svoje posjede. U glavnoj skupštini plemstva Zaladske županije spominje se 6. listopada 1769. godine plemić FRANJO TRAJBER (TRAIBER), posjednik u Brezju.

         Čakovečko vlastelinstvo 1791. godine kupuje grof Juraj Feštetić od Tolne (za tadašnju ogromnu svotu od 1,6 milijuna forinti). Grofovi Feštetić bili su posljednji feudalni gospodari Čakovečkog vlastelinstva. Godine 1923. grof  Eugen Feštetić prodao je Čakovečko vlastelinstvo konzorciju ''Slavonija d.d.'' iz Zagreba. Grofovski putovi vodili su kroz Brezje do Zvjerinjaka. Stariji ljudi još se sjećaju priča svojih baka i mama o trenutku prolaska grofovskih kočija kroz Brezje. Prema podacima iz 1802. godine u Brezju je bilo 55 žitelja i svi su bili kmetovi grofa Jurja Feštetića.

Željko Nagrajsalović

 

 

Stanovništvo Brezja

Broj stanovnika Brezja u vrijeme Austro – Ugarske monarhije ne može se sustavno pratiti zbog različitih načina popisa stanovništva. Godine 1857. prvi službeni popis je napravila hrvatska administracija. Prema tom popisu Brezje je imalo 73 stanovnika.

god.

1869.

1880.

1890.

1900.

1910.

1921.

1931.

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2001.

br.st.

271

130

147

139

177

173

181

310

308

363

473

478

680

765

Prema predviđanjima Brezje će 2011. godine imati 958 stanovnika, a 2021. će biti 1 201 stanovnik.

 

Broj mještana Brezja prema spolu i dobi (popis 2001. godine)

god.

0 -
4

5 -
9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

> 95

UK

765

55

46

65

72

40

62

63

68

58

41

36

28

34

17

11

5

3

1

-

M

393

32

30

30

29

22

28

33

41

27

24

19

12

16

10

6

2

1

1

-

Ž

372

23

16

35

43

18

34

30

27

31

17

17

16

18

7

5

3

2

-

-

Željko Nagrajsalović

 

 

Devet Brezja u Hrvatskoj

(1) Brezje, 10342 Dubrava, Zagrebačka županija, (2) Brezje Samoborsko, 10431 Sveta Nedjelja, Zagrebačka županija, (3) Brezje, 40311 Lopatinec, Međimurska županija, (4) Brezje Dravsko, 42208 Cestica, Varaždinska županija, (5) Brezje Vivodinsko, 47283 Vivodina, Karlovačka županija, (6) Brezje Miholečko, 48268 Gornja Rijeka, Koprivničko-križevačka županija, (7) Brezje, 49245 Gornja Stubica, Krapinsko-zagorska županija, (8) Ravno Brezje, 49295 Kumrovec, Krapinsko-zagorska županija, (9) Brezje Dobransko, 51311 Skrad, Primorsko-goranska županija

Postoji isprava od 22. kolovoza 1492. u kojoj se nabrajaju sela koja su pripadala Kostajnici, a jedno od njih je Brezye (Brezje).U gradu Mursko Središće nalazi se ulica pod nazivom Brezje, predgrađe Varaždina također nosi naziv Brezje. U susjednoj državi poznato je slovensko nacionalno Marijansko svetište ''Marija pomagaj'' u Brezju. ''5. oktobra, leta 1988 je papež Janez Pavel II. to svetišče povzdignil v baziliko ter 17. maja 1996. ob pastoralnem obisku Slovenije obiskal najprej Brezje in Kraljici Slovencev (Mariji) priporočil njeno ljudstvo, da bi ohranilo vero, upanje in ljubezen. V letu 2000 je cerkev postala svetoletno svetišče, kjer se lahko prejme ljubilejni popolni odpustek, kakor v Rimu ali Sveti deželi.'' (www.burger.si/Brezje). Do ovog svetišta se dolazi glavnom prometnicom prema Austriji tzv. »gorenjskom magistralom«, od Ljubljane u smjeru Kranja i Jesenica. Kod oznake Brezja prvo se podvožnjakom ispod glavne ceste dolazi do sela Črnivca, a zvonik marijanske crkve, koji je uočljiv već iz daljine, najbolji je putokaz do mjesta i svetišta. Možda bi moglo i naše selo Brezje organizirati hodočašće u slovensko svetište Brezje ?

Željko Nagrajsalović

  
Slovensko svetište u Brezju

Kozja graba i Rupače – bez komentara

  

Dokumentarni film o Brezju

Uz izlazak prvog lista Brezje u tijeku je i rad na dokumentarnom filmu Brezje koji će obuhvatiti prošlost Brezja i udruge koje su aktivne u Brezju. Dokumentarni film se temelji na povjesnici koja je izrađena 2002. godine, a uz video zapis o Brezju obuhvatit će i brojne fotografije iz prošlosti. U posljednjih nekoliko godina selo Brezje je dobilo svoju povjesnicu, grb i web stranice, upravo čitate prvi list Brezje, u tijeku je realizacija dokumentarnog filma, u planu je izrada razglednica, kalendara s motivima Brezja, foto-albuma u kojem će se sakupiti fotografije iz prošlosti Brezja ...

Željko Nagrajsalović

 

 

Proštenje u Brezju

U našoj župi Sveti Juraj na Bregu, osim župne crkve koja je zajednička za sva sela, kojih sada ima devet, neka od sela imaju i svoje kapelice. Tako i selo Brezje ima kapelicu koja je posvećena SRCU ISUSOVU. Taj blagdan slavi se svake godine u petak prije treće nedjelje nakon blagdana Duhova, odnosno u petak u osmini Tijelova. Blagdan Srca Isusova uveden je u Katoličku Crkvu 1675. godine. Te godine Isus se objavio francuskoj redovnici Margareti Alakok. U toj objavi potužio se Isus na rane koje mu zadaju nepoštivanjem ne nevjernici, nego vjernici kršćani, pa čak i osobe Bogu posvećene. Kao naknadu zatražio je Gospodin Isus Krist za sve uvrede da se na petak poslije tijelovske osmine uvede poseban blagdan Srca Isusova na koji će se svetom pričešću i javnom otprošnjom nadoknaditi za uvrede nanesene Gospodinu dok je izložen na oltaru. Želimo li tu objavu primijeniti na sadašnje stanje i praksu u Crkvi, tada možemo jednostavno reći da je blagdan Srca Isusova blagdan naknade i zadovoljštine za grijehe svih ljudi – i vjernika i nevjernika, za grijehe nemara i svetogrđa prema sakramentu Euharistije.

                Srce je simbol ljubavi kod svih civilizacija. Na blagdan Srca Isusova svoj pogled upravljamo prema Isusu. To nije obično ljudsko srce, nego je to božansko srce našega Gospodina. Kroz to srce mi promatramo našeg Boga. Kršćanska je predaja u probodenom srcu Isusovu uvijek gledala simbol Božje ljubavi prema nama ljudima. Ako dakle želimo spoznati tko je Bog i gdje je korijen svih djela za ovaj svijet, onda sve promatramo kroz probodeno srce koje neizmjerno BOŽANSKI LJUBI. Shvatiti križ, koliko je to nama slabim ljudima moguće, možemo samo kroz Srce iz kojega je nikao križ. Na Kalvariji je dovršen život najveće ljubavi i tu je prikazana najveća žrtva za spas svijeta, a tu na našim oltarima za vrijeme svake Svete mise nastavlja se ista žrtva, isti prinos neizmjernom Božjem veličanstvu za spas svijeta. Kad bismo dakle htjeli odgovoriti na pitanje ''Što je predmet štovanja Srca Isusova'', odgovorili bismo: ''Ljubav našega Boga, kojoj mi sa svoje strane želimo odgovoriti sa srcem – s Ljubavlju.'' Ta se ljubav ne sastoji u nekom sentimentalizmu, prevelikoj osjećajnosti, nego u želji da stalno dajemo zadovoljštinu za tolike grijehe i uvrede kojima ljudi udaraju na to PRESVETO SRCE. Kad se Isus ukazao Margareti Alakok, onda je zaželio da se uvede pobožnost devet prvih petaka kao zadovoljštinu za sve uvrede koje se i danas nanose Bogu. Ako je istina da je nebo odgovorilu caru Konstantinu: ''U znaku križa ćeš pobijediti'', danas možemo biti sigurni da će ovaj svijet i naša Crkva naći svoje spasenje i svoju punu pobjedu u divnom znaku Srca Isusova. Odgovorimo dakle na Ljubav ljubavlju!

Vlč. Ivan Kozjak

 

Marija Margareta Alakok

Odabrana glasnica Srca Isusova bila je redovnica od Pohođenja, Marija Margareta Alakok. Margareta je rođena 22. srpnja 1647. kao peto dijete od sedmero djece obitelji Alakok u malenon seocu župe Verovre u Francuskoj. Otac joj je bio kraljevski bilježnik, a umro je kad je Margareti bilo tek 8 godina. S 24 godine stupila je Marija Margareta uz mnoge poteškoće u samostan Pohođenja Marijina u Paraj le Monialu. Bilo je to 1671. godine. Nakon dvije i pol godine započele su objave koje se tiču Presvetog Srca Isusova. Prvu objavu doživjela je Marija Margareta Alakoqe 27. prosinca 1673. na blagdan sv. Ivana Evanđelista. I ona je smjela poput ljubljenog učenika počivati na Gospodinovom Srcu. Tada je čula riječi Isusove: "Ja ću ponovo otkriti svoju neizmjernu ljubav prema ljudima i darovat ću im sve blago svoga Srca. A ti budi moja revna suradnica u ostvarivanju ovoga plana." Gospodin joj tada još nije otkrio što bi u tom smjeru trebala činiti nego je u simboličnom činu uzeo njezino srce i stavio ga u svoje, a zatim joj ga vratio užareno svojom ljubavlju. Od tog trenutka trpjela je u srcu duboku bol (zbog nezahvalnosti ljudi prema Isusovoj dobroti). Svojom žarkom ljubavlju prema Isusovu Srcu zaslužuješ ime koje joj daje sam Krist: "Preljubljena učenica moga Srca!" U jednom od slijedećih ukazanja koje se vjerojatno zbilo oko 1684.g. Margereta je vidjela Srce Isusovo na prijestolju od plamena, sa svetom ranom i ovito trnovom krunom, a povrh njega križ. Isus joj je ponovo govorio o beskrajnoj ljubavi prema ljudima i otkrio svoju najdublju želju da spasi čovjeka od propasti u koju ga đavao želi baciti. Duboka želja Isusova bila je da njegovo Božansko Srce bude čašćeno u liku njegova tjelesnog Srca. Slika toga srca neka se postavi u kuću i nosi u svom srcu jer taj će lik biti izvor obilnog blagoslova. Čašćenje njegova Srca je posljednji pokušaj Isusove ljubavi da spasi čovjeka od sotonskih mreža u ovim posljednjim vremenima. Treće ukazanje se jamačno dogodilo u lipnju 1674. Isus joj se ukazao u prekrasnoj ljepoti i potužio se na hladnoću i odbijanje sa strane ljudi .Radi toga zahtjeva od Margarete Marije tražio je odgovarajuću zadovoljštinu: primanje česte sv. Pričesti, osobito svaki prvi petak u mjesecu, ako joj to poslušnost dopušta. Isus nadalje zahtjeva da bi uoči svakog prvog petka u noći od 11-12 sati, prostrta na tlu proživljavala njegov smrtni strah i s njim molila ublaženje Božja srdžbe. Isus je također poziva na strogu poslušnost kao jedino sredstvo protiv zamki sotone te ju upozorava na žestoku borbu koju sotona vodi protiv nje. Četvrto veliko ukazanje Mariji Margareti Alakok pada u tijelovsku osminu 1675. Gospodin joj se ukazao dok je klečala pred Presvetim. Pokazao joj je svoje Presveto Srce govoreći: "Gledaj ovo Srce koje je toliko ljubilo ljude te nije poštedjelo sebe već se predalo i istrošilo da ljudima pokaže svoju ljubav. A za uzvrat dobivam samo nezahvalnost, nedostojno vladanje, svetogrđe, hladnoću i prijezir, kojom mi uzvraćaju nemarne duše za beskajnu ljubav. Najbolnije je za moje Presveto Srce što ovako sa mnom postupaju i meni posvećene duše." Slijedi poruka o zadovoljštini koju je upravio Isus ne samo Margareti nego čitavom svijetu. Isus joj reče: "Zahtijevam od tebe da se na prvi petak nakon tjelovske osmine uvede posebni blagdan za štovanje mog Presvetog Srca. Primite tog dana sv. Pričest kao naknadu, a žarkom molitvom dajte mi zadovoljštinu za sve uvrede koje mi nanose ljudi u Presvetom Oltarskom Sakramentu.". Marija Margareta Alakoqe mnogo je trpjela jer nisu vjerovali njezinim riječima, nego su je dapače smatrali duševnom bolesnicom ili opsjednutom. Kad je pater Colombier postao izvanredni ispovjednik u njihovu samostanu posvjedočio je istinitost ovih objava. Obećanja Srca Isusova dana su ne samo Mariji Margareti, nego i svim štovateljima njegova Presvetog Srca. Nalazimo ih raspodjeljene u njezinim spisima i u njezinoj autobiografiji. Štovateljima svog Srca Isus obećaje uspjeh oko spašavanja duša, a svim redovima da će otkloniti od njih udarce Božje pravde. Ljudima pak u svijetu Isus obećaje mir u obiteljima, pomoć u radu i blagoslov u svim njihovim pothvatima te utjehu u životu i sigurno utočište u času smrti.U kućama gdje bude čašćena slika Presvetog Srca bit će obilje milosti i blagoslova. Svi koji se posvete i budu štovali Presvato Srce neće se izgubiti. Najpoznatije obećanje Božanskog Srca jest obećanje sretne smrti za sve one koji se budu kroz devet prvih petaka uzastopno pričestili."Ne boj se", rekao je Isus Mariji Margareti u posljednjem ukazanju, "ja ću vladati usprkos svih svojih naprijatelja. Nebo će i zemlja proći, ali moje riječi neće proći." Još za života Marije Margarete ova pobožnost bila je proširena na sve prve petke u godini. Kod treće velike objave zahtijevao je Isus od svetice da toliko puta primi sv. Pričest koliko joj bude dozvoljavala poslušnost, a osobito na prve petke u mjesecu. Razlog tome jest, kako svetica kasnije iznosi, davanje zadovoljštine za sve uvrede nanesene Gospodinu u Presvetom Oltarskom Sakramentu kroz cijeli mjesec. U istoj objavi Isus zahtijeva još jedan čin pokore – svetu uru. To je čin naknade za spavanje apostola u maslinskom vrtu koji nisu mogli ni sat vremena probdijeti s Isusom kad je bio užasno osamljen i satrven. Nažalost to noćno bdijenje od 11 do 12 sati od četvrtka na petak tako je malo poznato i vrši se uglavnom privatno. Očito je da je poslanje Marije Margarete posve usmjereno na misao zadovoljštine. U trećem velikom ukazanju Isus se tuži svetici: "Ljudska nezahvalnost pogađa me više nego sve boli koje sam podnio u svojoj muci. Ne primam ništa do li hladnoću i odbijanje za sva moja dobročinstva. Učini mi barem ti veselje za svu njihovu nezahvalnost i daj mi zadovoljštinu koliko god možeš.'' U Gospodinovoj molbi da se osnuje blagdan na čast njegovu Presvetom Srcu stoji na prvom mjestu zahtjev za zadovoljštinom. Sveta Pričest primljena na taj dragi blagdan i sve molitve i žrtve imale bi biti zadovoljština za sve uvrede nanesene njegovu Presvetom Srcu u duhu objave. Pojedini narodi žele uvesti blagdan Srca Isusova, a među prvima je Poljska u kojoj je od 1765. na želju njenih biskupa uveden ovaj blagdan. 1779. godine u Portugalu je uveden blagdan Srca Isusova, a sedamnaest godina kasnije i Tirolska sk1apa savez sa Srcem Isusovim. Zarobljeni materijalnim stvarnostima nismo kadri gledati stvari kao što ih gleda Bog. Zato nas on poučava preko tajne 1jubećeg Srca. Promatrajmo ovo goruće, probodeno Srce s križem povrh njega. Goruće Srce znači ljubav, a križ znači trpljenje i bol. Najsavršenija je bol nošena u ljubavi i ljubav ojačana bolju. A sam Isus kaže: "Nitko nema veće ljubavi od ove da svoj život položi za prijatelje svoje." A mi smo njegovi prijatelji za koje je položio život. 1856. godine proširio je papa Pio IX. blagdan Srca Isusova na čitavu Crkvu. Papa Leon XIII. godine 1889. uvodi redovito moljenje molitve Srcu Isusovu za zadovoljštinu. Vrhunac štovanja Srca Isusova ostvaren je deset godina kasnije kad je isti papa Leon XIII. obavio posvetu čitavog svijeta Presvetom Srcu Isusovu.

Željko Nagrajsalović

 

 

Caritas u Brezju

Hrvatski Caritas dio je svjetske mreže Caritasa sa sjedištem u Rimu. Mreža Caritas Internationalis okuplja 150 članica. Hrvatski Caritas je dio mreže Caritas Europa sa sjedištem u Bruxellesu koja broji 48 članica. Želimo svijet koji je odraz Kraljevstva Božjeg, svijet bez diskriminacije, nasilja, nesnošljivosti i nečovječna siromaštva u kojem vladaju pravda, mir, istina, sloboda i solidarnost. u kojem svi, posebno najsiromašniji, marginalizirani i ugnjetavani, nalaze nadu i snagu da u punini ostvare svoje čovještvo kao dio globalne zajednice. Godine 2003. u župi Sveti Juraj na Bregu osnovan je Caritas. U početku su se razmatrale mogućnosti djelovanja po naseljima pa su na suradnju pozvani obrtnici . Žalosna je činjenica da se u cijeloj župi odazvalo manje od 1% (!!!???) koji su bili voljni pomoći. U Brezju prije svega treba istaknuti tvrtku Media-soft koja konstantno financijski pomaže u radu. Prijašnje godine Media-soft je pomagao rad Caritasa u Čakovcu, a sada pomažu mjesni Caritas. U Brezju u Caritasu djeluju Anika Trojnar, Marija Gavez i Julijana Nagrajsalović. Dobro bi došlo puno više aktivnih članica koje bi pomogle u pravljenju kolača i ručnih radova te njihovom prodajom na proštenjima u našoj župi. Od sakupljenog novca daruju se najpotrebniji i posjećuju bolesnici. Za svaki Božić i Uskrs mnogi su obradovani posjetom Caritasa. Pomažu se i oni koji imaju smrtni slučaj, a u teškom su materijalnom stanju. Prošle godine za Tijelovo prvi put su pozvani najteži bolesnici i osamljene starije osobe na druženje. Prvo se išlo u Crkvu na ispovijed, a zatim je svećenik Ivan Kozjak služio svetu misu. Sve je to za njih bilo jako dirljivo, bili su ganuti do suza, na misi je pjevao mladi crkveni zbor. Nakon mise u župnom dvoru bila je pripremljena zakuska na kojoj su mladi otpjevali još nekoliko pjesama, a svećenik je predvodio pjevače u pjevanju međimurskih pjesama. Ljude je bilo jako teško nagovoriti na ovu akciju iako im je bio osiguran i prijevoz: ''Mi smo stari, to nije za nas, mi nikud više ne idemo...'' i mnogo drugih razloga čuli su se prije susreta. Nakon susreta svi su zahvalili te obećali da se vidimo i ove godine, ''ako budemo živi...''. Kad sljedeći put budete pozvani da pomognete Caritasu Brezje sjetite se da ima bolesnih, siromašnih, nemoćnih i starih ljudi u vašoj blizini, u vašem susjedstvu. U Caritasovom slučaju zaista vrijedi ''Imate koliko dajete...''.

Julijana Nagrajsalović
 

 

 

Dječji vrtić Žibeki – vrtić u prirodi

Prvog prosinca prošle godine u prostorima Općine Sveti Juraj na Bregu održana je  konferencija za novinare koju je sazvao načelnik Zoran Šarić. Jedna od tema bila je dječji vrtić Brezje. Dječji vrtić Žibeki¨ Brezje započeo je s radom 01.rujna 2005. godine. Prema zapisniku o utrošenim sredstvima od strane izvođača radova ¨Partener projekta d.o.o.¨ ovjerenog od strane vrtića¨Žibeki troškovi iznose ukupno 332.192,92 kune. Ulaganja od strane Općine Sveti Juraj na Bregu u građevinu u Brezju u kojoj je smješten vrtić Žibeki iznosi ukupno 76.243,90 kuna. Podružnica Brezje samostojeći je objekt nekadašnje stare škole koja je adaptacijom dobila originalnost, funkcionalnost, estetske i higijenske kvalitete. Unutarnji prostor površine 206 m2 sastoji se od prostranog ulaznog dijela garderobe, dvije sobe dnevnog boravka za djecu, soba za izolaciju i odgajatelje, dva sanitarna čvora, kuhinja i skladišni prostor i hodnik sa stepeništem. Unutarnji prostor obojen je toplim pastelnim bojama, zidovi su obloženi materijalima otpornim na vodu, podovi su topli, drveni i lako se održavaju. Osigurano je centralno grijanje i intenzitet osvjetljenja do 150 luxa što je srazmjerno prirodnom osvjetljenju prostora. Vanjski prostor ukupne je površine 862 m2. U pripremi je obrada travnatih površina, gradnja pješčanika, sprava i opreme niskog rizika za djecu (drvene grede, sprave za penjanje, klupice, tuneli i sl.). U vanjskom prostoru uredit će se vrt: povrće, cvjetnjak, ljekovito blje i etno dvorište.

Na veselje djece i roditelja 5. listopada 2005. u novom vrtiću bilo je jako veselo prilikom promocije programa ''Vrtić u prirodi''. U prigodnom programu govorili su ravnateljica vrtića Anita Caban, predsjednik Općine Zoran Šarić te ispred Županije Vlatka Kovačević. Program su izveli zbor Josip Vrhovski iz Nedelišća i djeca polaznici vrtića. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo je suglasnost na ekološki program odgojno-obrazovnog rada ''Vrtić u prirodi'' u sklopu redovitog programa rada s djecom predškolske dobi u dječjem vrtiću Žibeki Čakovec – područna jedinica Brezje. Program je utemeljen na stručnim dokumentima koji uređuju predškolsku djelatnost i u skladu je s programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece. Cilj programa je omogućiti djetetu da u nepodrednom i aktivnom kontaktu s okolinom razvija svoje tjelesne, socijalne, emocionalne i komunikacijske potencijale. U ostvarivanju programa odlučujuću ulogu ima dijete, od najveće je važnosti osigurati mu autentična iskustva, dijalog sa socijalnom i materijalnom sredinom. Ovisno o dječjem interesu oformljeni su aktivnosti i centri: za istraživanje i eksperimentiranja, žive prirode, stvaralaštva likovnim i glazbenim istraživanjem, dramsko – scenskim igrama, stolnih igara, građenja i konstruiranja, audio – vizuelne opreme, predčitalačkih i čitalačkih aktivnosti, obitelji, frizera, liječnika, apoteke, trgovine, banke, pošte... Nositelji programa su djelatnici sa stručnom spremom propisanom Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika propisanim zakonom. U svakoj skupini nalaze se po dva odgojitelja. Jedan djelatnik radi na poslovima pripreme hrane i čišćenja. Za odgojno-obrazovni kvalitetni proces brinu se pedagog, logoped i ravnatelj. U vrtić je uključeno 47-ero djece što znači da je kapacitet od 50 djece zadovoljen. Veliku podršku pruža općina Sveti Juraj na Bregu koja sufinancira svako dijete s područja svoje Općine. Tijekom proljeća organizira se rad predškole od 150 sati pod stručnim nadzorom odgojno-obrazovne ekipe. U budućnosti planovi su vrtić pun djece, dobra suradnja s roditeljima i lokalnom zajednicom te eko-centar predškolske djece za naše područje.

Dječji vrtić Žibeki

 
 

 

Streljački klub Zelenbor Brezje

U 2005. godini «Zelenbor» je nastavio s aktivnostima i načinom rada iz prethodnih godina. Godine 2004. godine bila je izborna godišnja skupština, ali je promijenjen tek jedan član Izvršnog odbora, pa se nastavilo sa sličnim radom kao i u prethodnih desetak godina. Najvažniji zadaci Izvršnog odbora su poboljšavanje uvjeta za treniranje i omogućavanje optimalnih uvjeta za sudjelovanje na natjecanjima. U tom cilju kupljena je prva elektronska meta, vrijedna oko 13.000 kuna. Meta nije kompletna, već je to samo polovica koja omogućuje treniranje uz uporabu osobnog računala. Za drugi dio, koji uključuje vlastito računalo, originalan monitor i printer potrebno je još toliko novaca. Nabavljen je još jedan komplet streljačke opreme (kaput i hlače), tako da sada u klubu imamo osam potpuno opremljenih natjecatelja (četiri seniora i četiri seniorke) za zračnu pušku i jednog natjecatelja za mali kalibar i samostrel. Vrijednost spomenute opreme iznosi preko 200.000 kuna..

Svake godine Streljački klub «Zelenbor» organizira tradicionalni međunarodni turnir «Kup Brezja», na kojem sudjeluju ekipe iz Austrije, Slovenije i Hrvatske. Zbog prostornih uvjeta natjecanje je bilo na streljani u Čakovcu. No, kako se turnir i dalje razvija već sada je i ta 14-stazna streljana premala. Početkom ljeta naš kraj zadesilo je nevrijeme koje je nanijelo manju štetu na streljani, ali i veliku štetu u okolišu.

                Najvažnije ekipno natjecanje u klubu je Prvenstvo Hrvatske ili 1.A. hrvatska liga. Seniori u posljednjih desetak godina ostvaruju rezultate među tri najbolje ekipe u Hrvatskoj. Tako je bilo i sezone 2005.. Osvojivši treće mjesto ostvaren je zacrtani plan. U hrvatskom Kupu osvojeno je četvrto mjesto. U međunarodnoj ligi tri države (Austrija, Hrvatska, Slovenija) ekipa Zelenbora bila je najbolja hrvatska ekipa.Pojedinačno, Marko Peras osvojio je najbolje pojedinačne rezultate u klubu. Bio je član hrvatske seniorske reprezentacije. Osim nastupa za reprezentaciju Marko je jedini osvojio pojedinačnu državnu medalju. Na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske u Rijeci osvojio je brončanu medalju, izvrsnim gađanjem u finalu, gdje se sa šestog probio na treće mjesto. Na istom natjecanju Miroslav Turk osvojio je šesto mjesto. Dragan Turk zbog loše forme, iako je imao ispunjenu normu, propustio je nastupati na državnom prvenstvu.

                Ženska ekipa započela je natjecanje u prvoj ligi, ali su rezultati u svakom kolu bili najslabiji, pa su ispali u 1.B hrvatsku ligu. Kako i muška ekipa, tako je i ženska ekipa najbolja u županiji. Osvojili su prva mjesta u Prvenstvu županije i Kupu Hrvatske, no ženska ekipa nije uspjela izboriti finale kupa Hrvatske  Pojedinačno, ni jedna članica ekipe nije ispunila seniorsku normu za nastup na državnom Prvenstvu, već su ekipno i pojedinačno nastupile na juniorskom prvenstvu Hrvatske. Juniorska ženska ekipa osvojila je 7. mjesto. Najbolji rezultat postigla je Nikolina Medlobi osvojivši 22. mjesto, Mateja Peras osvojila je 34., a Emina Bistrović 37. mjesto u konkurenciji 43 najboljih hrvatskih juniorki. Kod juniora na državno prvenstvo plasirao se Marko Hergotić, te je za samo tri kruga izgubio finale, plasiravši se na 11. mjesto. I kadeti i kadetkinje u prošloj su sezoni osvojili naslove prvaka Međimurja i ispunili kvalifikacijske norme za prvenstva države, koje je održano u Dugoj Resi. U konkurenciji 33 ekipe na državnom prvenstvu kadetkinje su osvojile 14. mjesto, a kadeti 27. mjesto. Pojedinačno naša najbolja kadetkinja je bila Lucija Hergotić na 34. mjestu, Marta Hergotić na 46. mjestu, a Monika Bistrović je osvojila 68. mjesto. Kod dečki najbolji je bio Karlo Vrančić na 46. mjestu, Matija Rambrot je osvojio 92., a Silvijo Medlobi 119. mjesto. Osim službenih natjecanja ekipe Zelenbora sudjelovale su na nekoliko tradicionalnih i pripremnih natjecanja u Hrvatskoj i Sloveniji.

Miroslav Turk

 

Pojedinačno prvenstvo Hrvatske zračnim oružjem u Maloj Subotici

Ovogodišnje pojedinačno prvenstvo Hrvatske u gađanju zračnim oružjem ISSF programa i 7. kolo I.A i I.B hrvatske lige održano je 25. i 26. ožujka 2006. u novootvorenoj sportskoj dvorani Osnovne škole u Maloj Subotici. Pod pokroviteljstvom Međimurske Županije, Općine Sv. Juraj na Bregu i Općine Mala Subotica natjecanje je na prigodnoj svečanosti otvorio međimurski župan Josip Posavec. Dvodnevno natjecanje na kojem je nastupilo 49 ekipa i 223 natjecatelja vrlo uspješno organizirao je SK Zelenbor iz Brezja, a posebno je potrebno istaknuti Miroslava Turka koji je osim odlično obavljenih obaveza u organizaciji natjecanja ostvario i uspjeh osvojivši peto mjesto u gađanju zračnom puškom. Na pojedinačnom prvenstvu mogli su nastupiti samo natjecatelji s ispunjenom normom na Županijskim prvenstvima. U disciplini zračna puška za seniorke (40 hitaca) nastupile su 44 natjecateljke, a naslov državne prvakinje osvojila je Suzana Cimbal Špirelja, članica Mladosti iz Zagreba s postignutih 498,2 kruga. Monika Bistrović, članica Zelenbora koja je jedina iz naše Županije nastupila na prvenstvu osvojila je 37. mjesto s postignutih 370 krugova. U disciplini zračna puška za seniore (60 hitaca) nastupilo je 56 natjecatelja, a naslov prvaka države osvojio je aktualni juniorski prvak Europe Petar Gorša član Bjelovara 1874 iz Bjelovara s postignutih 695,9 krugova. Miroslav Turk (Zelenbor-Brezje) osvojio je 5. mjesto s 684,6 krugova, a ostali su ostvarili sljedeće plasmane: 12. Marko Peras (Zelenbor) 581, 29. Dragan Turk (Zelenbor) s 574 postignuta krugova. Naslov državne prvakinje u disciplini zračni pištolj za seniorke (40 hitaca) u konkurenciji 22 natjecateljke osvojila je Vlatka Pervan članica ekipe Končar-Zagreb 1786 iz Zagreba s 471,0 krugova. U disciplini zračni pištolj za seniore (60 hitaca) naslov državnog prvaka u konkurenciji 54 natjecatelja osvojio je Vlado Cindrić član ekipe Policajac iz Karlovca s postignutih  668,2 krugova. U Maloj Subotici sedmim kolom završeno je i ekipno prvenstvo Hrvatske u gađanju zračnim oružjem ISSF programa za sezonu 2005./06.g. koje se odvijalo kroz natjecanje u I.A i I.B hrvatskoj ligi. I.A - naslov ekipnog prvaka države u disciplini zračna puška za seniorke u konkurenciji osam ekipa osvojila je Lokomotiva iz Rijeke s 59 bodova. U disciplini zračna puška za seniore naslov prvaka države u konkurenciji osam ekipa osvojila je ekipa Trnje-Kra-Kard iz Zagreba s 63 boda. Ekipa Zelenbora iz Brezja osvojila je 4. mjesto s 49 bodova, a ekipa Čakovca 8. mjesto s 19 bodova i iduće sezone natjecat će se u I. B ligi. U disciplini zračni pištolj za seniore naslov prvaka države u konkurenciji devet ekipa osvojila je ekipa Končar-Zagreb 1786 iz Zagreba s osvojenih 40 bodova. I.B - sedmim kolom završeno je natjecanje i u I.B hrvatskoj ligi zračnim oružjem za sezonu 2005/2006.g. U disciplini zračna puška standard za seniorke u konkurenciji pet ekipa prvo mjesto osvojila je ekipa Karlovca s 33 boda. Ekipa Zelenbora iz Brezja osvojila je 2. mjesto s osvojenih 28 bodova, a Omladinac iz Mačkovca 5. mjesto s osvojenih 8 bodova. U disciplini zračna puška za seniore u konkurenciji dvanaest ekipa prvo mjesto osvojila je ekipa DUB iz Malinske s 84 boda. Ekipa Slobode iz Mihovljana osvojila je 9. mjesto s 20 bodova, a Omladinac iz Mačkovca 10. mjesto s 19 bodova. U disciplini zračni pištolj za seniore prvo mjesto u konkurenciji osam ekipa osvojila je ekipa Kustošije iz Zagreba s osvojenih 59 bodova. Ekipa slobode iz Mihovljana osvojila je peto mjesto s 33 boda, a ekipa Mihovila iz Čakovca šesto mjesto s osvojenih 30 bodova.
Ivan Žižek

 

 

NK Hajduk Brezje

Nogometni klub Hajduk iz Brezja u sezoni 2005./2006. sudjelovao je u prvenstvu sa seniorskim i pionirskim sastavom. Prema izvješću trenera Marijana Horvata seniorski sastav čine uglavnom mlađi igrači. U sezonu 2005./2006. krenulo se s čak 24 igrača, u klub su stigli neki novi igrači. Početak sezone je bio optimističan: u kup susretu Hajduk je minimalno poražen od sujedne Venere iz Svetog Jurja na Bregu 1:2. No kraj polusezone pokazao je da će se teško stići do boljih rezultata: Hajduk je bio na 10. mjestu sa 7 osvojenih bodova. U proljetni dio krenulo se s 18 igrača i na žalost nije bilo rezultatskih pomaka na bolje. U pionirskom sastavu problem je što je registrirano premalo igrača i utakmice se gube s velikim razlikama zbog nedovoljnog broja igrača na utakmicama. Odlukom Skupštine kluba od 25. ožujka ove godine predsjednik kluba je Igor Doležaj, tajnik Mario Buhanec, blagajnik Marijan Horvat, a Upravni odbor još čine Mladen Jarni, Damir Grabrović, Marko Trupković, Darko Marčec, Dražen Žnidarić i Nenad Pintarić. U prošloj godini prihodi su bili 117 000 kuna, a rashodi 120 000 kuna. Iako na zelenom travnjaku ima puno problema, uprava i nogometaši Hajduka iskazali su se oko poboljšanja prostornih i materijalnih uvjeta u svlačionicama. Izgrađen je most, napokon napravljen vlastiti priključak za vodu, svlačionice su nanovo oličene, postavljeni su novi tuševi, zidom je zatvorena velika prostorija u sklopu svlačionica i postavljena je stolarija, u zajedničkoj prostoriji za druženje postavljen je televizor, organizirano je obrezivanje lipa kod kapelice. Uz to uspješno je organizirana još jedna Brezijada na radost svih mještana Brezja, a organiziran je i tunir u belotu. Klubu je pomogla i tvrtka Gradwest koja je donirala garnituru dresova. Za ovu godinu predviđena je dogradnja svlačionica, završetak prostora koji je dograđen prošle godine (u dogovoru i uz sponzorstvo tvrtke Gr@dnet Brezje), uređenje okoliša kluba, popravak ograde i postavljanje mreža iza golova, organizacija Bijele noći i tradicionalne Brezijade 15. ili 22. srpnja. Planira se uz pomoć Općine Svetog Jurja na Bregu i MO Brezje izgradnja dječjeg igrališta. Kompleks više dječjih igrališta i asfaltnog igrališta u Brezju (vidi prostorni plan) nameću se kao nužnost zbog velikog broja djece koja se nemaju gdje igrati. Nogometni klub Hajduk iz Brezja iduće godine će na svečani način obilježiti 45 godina djelovanja.

Mario Buhanec

  

Nogometašice iz Brezja

Pod pokroviteljstvom bistroa ''Iva'' iz Vučetinca mještanke Brezja sudjeovale su na malonogometnom turniru u Dragoslavec Selu. Godine 2004. na turniru su osvojile prvo mjesto, a prošle godine su bile četvrte. Na tom turniru u ekipi su bile: Marija Marciuš, Nevenka Heđa, Bernarda Novak, Dejana Marčec, Dubravka Pintarić, Tea Pintarić, Jelena Levačić (Pleškovec), Silvija Doležaj, Ivana Logožar (Vučetinec) i Ivana Buhanec. Na turnir su pozvane i ove godine na koji će se rado odazvati. Turnir se održava u nedjelju 29. srpnja 2006. u Dragoslavec Selu.

Silvija Doležaj

 

 

Prvi otvoreni šahovski turnir u Brezju

     U organizaciji hrvatskog trećeligaša, šahovskog kluba "Goran" Lopatinec i domaćina kavane "Tempera" u Brezju je u nedjelju 11. rujna 2005. odigran 1. otvoreni šahovski turnir. Igralo se po švicarskom sustavu u 9 kola s kompjuterskim parovanjem, a tempo igre po igraču za cijelu partiju iznosio je 10 minuta. Ovo je bio prvi skup takve vrste u Općini Lopatinec, a organizatori su najavili da će postati tradicionalan. Na turniru se okupilo 32 šahista. Zasluženo je pobijedio majstorski kandidat Vladimir Lovrenčić iz Čakovca, član hrvatskog drugoligaša Međimurje iz Čakovca, koji je iz devet partija skupio 8,5 bodova, ne izgubivši niti jednu partiju. Drugi je bio majstor Mile Maras iz ŠK Alca Pleternica s 8, a treće mjesto je osvojio Branko Resman iz štrigovskog Stridona. Četvrto i peto mjesto podijelili su majstorski kandidat Zdravko Forštnarić, član Gorana iz Lopatinca i drugokategornik Mihail Mihajlov, član mihovljanske Slobode sa po 6 bodova. Od 6. do 8. mjesta plasirali su se Dušan Njegovan iz Maribora, Damir Jaklin iz Gornjeg Mihaljevca i Josip Posavec iz Lopatinca, svi sa po 5,5 bodova. Od 9. do 15. mjesta sa po 5 bodova našli su se Ivan Fodor iz Stridona, Stjepan Vadlja iz Goričana, Velimir Topalović iz Slobode, Predrag Peharda iz Ladanja Donjeg, Stjepan Tomašek iz Ladanja Donjeg, Zlatko Štrukelj iz Nedelišća i Josip Kerman iz Lopatinca. Sudio je županijski sudac Emil Novak iz Nedelišća. Prva petorica dobili su novčane nagrade.
Vladimir Turk

 

Udruga žena Brezje

Udruga žena Mjesnog odbora Brezje započela je s radom 23. ožujka 2006. Udruga će raditi do jeseni kao pilot projekt s voditeljicom Ružicom Hergotić te uz pomoć vjećnice općine Sveti Juraj na Bregu Štefanije Kozar. Na prvom sastanku, na kojem je bila nazočna Vlatka Kovačević, bio je naznačen cilj rada i aktivnosti te početak rada s aktivnošću Sport za sve. Odazov mještanki Brezja bio je vrlo dobar. S aktivnošću Sport za sve započelo se idućeg tjedna vježbanjem ponedjeljkom i četvrtkom od 20 sati uz veliku prisutnost i volju mještanki. Povodom dana Općine Sveti Juraj na Bregu zajedno s načelnikom Zoranom Šarićem organiziran je posjet starijim osobama koje su dobile skroman poklon koje je udruga sam financirala. Članice udruge posjetile su bolesnu Mariju Vuković, najstariju osobu Rozaliju Hergotić, bolesnog i u prošlosti vrlo aktivnog Ivana Katanca te aktivnog mještanina i člana DVD-a Ivana Buhanca. Mješatni koje je udruga posjetila bili su vrlo sretni i ganuti posjetom. Na dan Općine organizirana je izložba ručnih radova i starijih predmeta uz degustaciju domaćih i starinskih kolača te doček gostiju u narodnim nošnjama. Ovom izložbom uljepšana je dvorana u kojoj je priređena svečana priredba, a i poglavarstvo općine Sveti Juraj na Bregu bilo je ugodno iznenađeno. 07. svibnja 2006. održano je predavanje o eko proizvodnji povrća. Cilj udruge je aktivirati žene u problematiku našeg mjesta s druženjem i eventualno rješavanjem problema konkretnim radom i stručnim savjetima, savjetima o samostalnosti žene te o odlučivanju i rješavanju problema.

Štefanija Kozar

   

 

DVD Brezje

Početkom travnja prošle godine održana je izborna Skupština dobrovoljnog vatrogasnog društva Brezje na kojoj je Dragutin Ladić izabran za predsjednika, Antun Kozar za dopredsjednika, za zapovjednika Ivan Magdalenić, za zamjenika zapovjednika Zdravko Kozar, za tajnika Marinko Lukman i za blagajnika Ivan Vuković. Uz predsjedničku dužnost za zastupnika DVD-a Brezje u Skupštinu vatrgasne zajednice Međimurske županije izabran je Dragutin Ladić. U 2005. godini najbitnije je bilo pitanje saniranja krovišta. Iako je odlučeno da svi radovi budu dobrovoljni za nabavu materijala bilo je potrebno 35 000 – 40 000 kuna što društvo nije imalo. U vatrogasnom društvu nadaju se financijskoj podršci mjesnog odbora Brezje i općine Sveti Juraj na Bregu. U prošloj godini društvo je sudjelovalo u gašenju četiri požara koji su ugašeni u početnoj fazi. Radi se o požarima garaže, dimnjaka, automobila i niskog raslinja prema Slakovcu. Društvo se uključilo u otlanjanje štete poslije olujnog nevremena koje je 27. lipnja pogodilo naše mjesto. U mjesecu svibnju, Mjesecu zaštite od požara, izvršen je pregled hidrantske mreže, uz pomoć tvrtke ''Betonplastik'' uklonjeni su hidrantski ormarići koji su bili u lošem stanju. Ispitana je ispravnost kompletne opreme i tehnike te je uređen okoliš vatrogasnog doma. Održano je nekoliko vježbi s vatroganom opremom, a jedna desetina je sudjelovala na općinskom natjecanju u Malom Mihaljevcu. U listopadu je održana zajednička vježba svih DVD-a vatrogasne zajednice općine Sveti Juraj na Bregu kojoj je domaćin bio DVD Brezje, a vježba je održana kod dječjeg vrtića Žibeki. Prošle godine kupljena je oprema u vrijednosti od 6 400 kuna koja je nedostajala prema kategorizaciji. Osigurani su vatrogasni dom i vatrogasci te su upućena dva člana na tečaj za vatrogasce.

Dragutin Ladić

 

 

Poziv Brezovčankama i Brezovčanima

Godine 2002. godine NK Hajduk Brezje obilježio je 40 godina rada. Tim povodom izrađena je prva povjesnica Brezja koja je napisana na stotinjak stranica formata A4 uz razne tekstove iz prošlosti. Na internetskoj adresi www.brezje.gradnet.hr sadržaj povjesnice objavljen je na webu. U povjesnici se nalaze i brojne fotografije. No sigurno je da u Brezju postoje još brojne fotografije, razni dokumenti, isječci iz novina i ostali zapisi iz prošlosti našeg mjesta. Stoga pozivamo sve Brezovčanke i Brezovčane da prouče svoje stare foto-albume, potkrovlja, podrume, ormare, krevete i ostala mjesta gdje bi se mogli naći fotografije i razni stari pisani materijali koji su ostali očuvani. Sve vaše fotografije, isječeke i dokumente ćemo skenirati, pohraniti u računalo i u najkraćem roku ih vratiti vlasniku. Ako ste spremni na suradnju svi zajedno dobit ćemo bogatu bazu podataka o našem selu koju možemo prezentirati na izložbi ili u obliku foto – albuma sela Brezje. Obično se žalimo kako ništa drugi ne radi za naše mjesto, sada je prigoda da se svi aktiviramo i doprinesemo zajedničkom radu. Kada pronađete nešto iz prošlosti to možete javiti Željku Nagrajsaloviću na É(040) 855-410, e-mail zeljkon@vip.hr ili jednostavno donijeti na adresu Brezje 89. Nadamo se da ste zainteresirani i spremni na suradnju. Rok je do kraja ove godine. Svi materijali će vam biti vraćeni. Da vas potaknemo na pregledavanje vaše arhive ovdje su fotografije gradnje stare škole 1952.-1953. godine (danas vrtić Žibeki), vatrogasnog doma 1957. godine i svlačionice nogometnog kluba Hajduk 1982.-1983. godine.

 

 

Potražite na internetu...

   www. brezje.info Ovu stranicu možete smatrati najvećim vrelom podataka o Brezju. Ukoliko želite upoznati prošlost Brezja naći ćete mnoštvo zanimljivosti i starih fotografija. Stranice su podijeljene na pet dijelova: Brezje u prošlosti, DVD Brezje, SD Zelenbor, NK Hajduk, foto galerija.

   www.zelenbor.hr Brezovski i hrvatski streljački prvoligaš ima bogato i detaljno uređenu stranicu o svojim nastupima i rezultatima. Aktualne su vijesti o nedavno održanom prvenstvu Hrvatske u streljaštvu za seniorke i seniore.

   www.zasadbreg.com Bogato uređena stranica mjesta Zasadbreg koju uređuje Krešimir Kolac sadrži brojne zanimljivosti: povijest Zasadbrega, fašnik, Martinje, brojne linkove, knjigu gostiju u koju se upisuju brojni Međimurci iz inozemstva, abecedni popis međimurskih mjesta na internetu. Ukoliko tražite informacije o Međimurju na internetu ova adresa vam može odlično poslužiti kao početna stranica.

   www.svetijurajnabregu.com Stranice općine Sveti Juraj na Bregu donose lokalne vijesti, natječaje i obavijesti.

   www.medjimurska-zupanija.hr Na ovoj stranici možete pronaći opće podatke o našoj županiji te brojne podatke vezane uz Međimurje.

   www.radio-cakovec.hr Stranice međimurskog županijskog radija preporučuju se zbog stalnih aktualnih informacija o događajima u Međimurju te mogućnosti preslušavanja domaćih i stranih pjesama. Uz to, ako se nalazite daleko od Međimurja, možete potražiti ovu stranicu te otići na audio streaming i slušati radio Čakovec, domaću riječ u bilo kom kutku svijeta.

   www.medjimurje.com Stranice županijskih novina donose vijesti iz svih međimurskih gradova i općina. Uz aktualne vijesti možete kliknuti na arhivu i pronaći stare brojeve Međimurja.

Željko Nagrajsalović

 

Impressum

Glavni urednik: Željko Nagrajsalović

Lektori: Saša Kraljić, Ivanka Novak

Redakcija - suradnici: Anita Caban, Igor Doležaj, Silvija Doležaj, Josip Kovačić, Štefanija Kozar, vlč. Ivan Kozjak, Dragutin Ladić, Anđelko Nagrajsalović, Julijana Nagrajsalović, Miroslav Turk, Vladimir Turk (tekst o prvom šahovskom turniru u Brezju prenosimo iz lista  Međimurje), Ivan Žižek (tekst o prvenstvu Hrvatske u streljaštvu prenosimo iz lista  Međimurje)

Oblikovanje: Ivančica Srnec

Tisak: TAMPOSIT Nedelišće

SPONZORI 1. broja Lista Brezje

    


 

Početna | Dokumentarni film | List Brezje 2007 | List Brezje 2006 | Sestra Josipa