Izvršenje 2007.
Početna Izvršenje 2009. Izvršenje 2008. Izvršenje 2007. Izvršenje 2002.-2006.  

Izvršeni radovi i nabavljena oprema u 2007. godini - VMO Brezje

 

Gospodarsko-stambena zona... Otvara se nova gospodarsko – stambena zona na području Brezja. Veličina zone je cca. 7 hektara. Sadržavat će 10 gospodarskih i 27 stambenih čestica. U proračunu općine za 2007 god. predviđeno je 300.000,00 kn koja će biti utrošena za izradu dokumentacije i početak otkupa zemljišta. Provedena je javna rasprava u trajanju od 30 dana u kojoj su mještani iznijeli svoje primjedbe i prijedloge. Za novu trafostanicu na području zone izrađena je projektna dokumentacija i čeka se početak izgradnje.

 

Vatrogasni dom Brezje... Sporazumom između DVD-a Brezje i MO Brezje ugovoreno je zajedničko korištenje prostorija vatrogasnog doma. Uz sporazumne strane korisnik doma je i Udruga žena «Breza» te druge organizacije iz Brezja. Investicija obnove krovišta DVD-a Brezje financirana je iz sredstava MO Brezje i općine Sveti Juraj na Bregu. Na raspisani natječaj najpovoljniju ponudu dalo je poduzeće VUMI u iznosu od 54.000,00 koje je i obavilo radove. Izvršena je sanacija fasade: skidanje žbuke i fasade koja je bila u lošem stanju, zidanje zida – zatvaranje vrata bivše mljekare, probijanja otvora za vrata ureda iz dvorane i ugradnja vrata, impregniranje i izvedba završnog sloja hirofom cijele boje. Radove je izvršio obrt «Graditelj Bob» u vrijednosti cca 12.000,00 Kn. Uređenje unutrašnjosti i završnog sloja fasade obavit će DVD Brezje.

 

Natkriveno autobusno stajalište za školsku djecu kod vrtića...  Izrađena je betonska ploča i drvena konstrukcija nadstrešnice. Iskopan je humus oko nadstrešnice te na pristupnom putu za streljanu i parkirališnim mjestima za potrebe streljačkog kluba. Iskop je napravljen u dubini od 40 cm što omogućuje kasnije asfaltiranje. Prostor oko nadstrešnice napravljen je na način da se omogući okretanje školskog autobusa. Na taj će način autobus pristupati do same nadstrešnice čime će se izbjeći ulaz i izlaz djece iz autobusa na cesti. Također se izbjegava za djecu opasna vožnja autobusa unatrag na raskršću prilikom dolaska i odlaska. Navožena je batuda i šljunak na kompletnu iskopanu površinu. Izvedena količina iskopa i navoza je bila na površini od 350m2. Ukupna investicija na temelju najpovoljnije ponude iznosila je 14.000,00 kn. Planira se uređenje pristupa do nadstrešnice betonskim pločama, postavljanje klupa te zatvaranje bočnih stranica nadstrešnice.

 

Streljački klub Zelenbor... Predstavljen je plan za proširenje prostorija streljane (sanitarni čvor i spremište) te za sanaciju krovišta salonit pločama. Postoji potreba proširenja zbog velikog novog broja djece s područja cijele općine koja treniraju u klubu. Članovi općinskog poglavarstva podupiru navedeni posao te se on mora svakako realizirati zbog djece, a i zbog sportskih uspjeha kluba. Vrijednost planiranih poslova je oko 30.000,00 kn. Članovi kluba, poduzeća i obrti spremni su svojim radom potpomoći izgradnju i sanaciju. Objekt je u vlasništvu općine pa će se tražiti da se dio troškova nabave materijala podmiri iz sredstava općine.

 

Komunalni radovi... Izvedena je potpuna obnova vodovodne mreže u pravcu od DVD-a do Šmernice. Iskopani materijal poslužio je za djelomičnu sanaciju močvarnog područja u ulici gdje stanuje g. Fic. Cesta u potezu od vrtića do DVD-a u potpunosti je sanirana. Navedena cesta u nadležnosti je ŽUC-a. Ostaje za sanaciju cesta od vrtića do Šmernice koja je u nadležnosti Općine. Pošljunčivanje poljskih putova financirano je iz sredstava dobivenih od INE za korištenje putova prilikom testiranja terena na prisutnost zemnog plina u vrijednosti cca. 18.000,00 kn. 

 

Kućni brojevi... Potrebno je utvrditi postupak za postavljanje novih kućnih brojeva ili imena ulica. U Brezju je oko 220 postojećih objekata, čiji broj se stalno povećava (nove kuće na području Šmernice...). Trenutno najveći kućni broj je 157.

Sanacija deponija – Zeleni otok... Ove godine neće biti većih organiziranih akcija sanacija deponija i čišćenja smeća zbog velikog povećanja cijene odvoza, koji je s prošlogodišnjih 100 kn/m3 prešao na 260 kn/m3. Brigu o zelenom otoku preuzimaju drugi koncesionari te bi se time morao riješiti problem neodržavanja otoka i redovitijeg pražnjenja.

 

NK HAJDUK... Nogometnom klubu isporučeno je 40 metara kanalica koje će služiti za odvodnju površinskih voda s terena.

VMO Brezje djeluje u sastavu: Anđelko Nagrajsalović – predsjednik (SDP), Josip Kovačić –dopredsjednik (HSS), Dragutin Ladić (SDP), Nikola Dragosavac (HSS), Zdravko Kozar (SDP), Štefica Kozar (HNS), Slavko Medlobi (HSS).

Početna | Izvršenje 2009. | Izvršenje 2008. | Izvršenje 2007. | Izvršenje 2002.-2006.