Izvršenje 2002.-2006.
Početna Izvršenje 2009. Izvršenje 2008. Izvršenje 2007. Izvršenje 2002.-2006.

Izvršeni radovi i nabavljena oprema od 2002 do 2006. godine - VMO Brezje

 

obnova stare škole u svrhu otvaranja dječjeg vrtića
izrada ograde oko vrtića i uređenje okoliša
izrada gromobranske instalacije 
izrada šljučanog parkirališta kod dječjeg vrtića
priključak struje i plina za SK «Zelenbor»
priključak vode za NK «Hajduk»
izrada i postavljanje oglasnih panoa na 4 lokacije
nabava i postavljanje prometnih znakova na ulica lokalnog karaktera
izrada detaljnog plana za područje «Šmernica» 
ugradnja električnog zvona u kapelicu
izrada betonskih mostova kod vatrogasnog doma i u «Šmernici»
saniranje cesta i poljskih puteva
asfaltiranje ulice prema Pleh Stjepanu
uređenje raskršća kod kapelice
čišćenje bagerom kanala u nadležnosti mjesnog odbora
kordinacija rada s INO-om prilikom ispitivanja terena i utvrđivanja šteta

Početna | Izvršenje 2009. | Izvršenje 2008. | Izvršenje 2007. | Izvršenje 2002.-2006.