DVD Brezje
Početna Brezje u prošlosti Mjesni odbor NK Hajduk DVD Brezje SD Zelenbor Udruga žena Breza Izdavaštvo Foto galerija Video galerija Brezijada Kontakt Literatura i izvori

 

 

 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BREZJE


Do organizacije dobrovoljnog vatrogasnog društva u Brezju dolazi 1953. godine. Inicijatori su bili Franjo Horvat, Josip Medlobi, Stjepan Vidačić, Franjo Novosel, Martin Petričević te još neki drugovi iz našeg sela. Dvije godine prije osnutka DVD-a Brezje u Lopatincu je nekoliko Brezovčana pohađalo vatrogasni tečaj nakon kojeg su položili ispite (Ivan Horvat, Mijo Hren, Juraj Jalušić, Stjepan Mezga, Tomo Posedi, Josip Šafarić, Antun Trstenjak, Josip Turk, Rudolf Turk, Valent Turk, Vinko Vidović).

Službeni datum osnivanja je 2. veljače 1954. godine (registar – evidencija Vatrogasnog saveza Hrvatske). Pri osnivanju je bilo 36 osnivača i 7 utemeljitelja. U sedmom mjesecu iste godine na masovnom sastanku izabire se rukovodstvo i formira jedinica. Za prvog predsjednika izabran je Martin Petričević, za tajnika Stjepan Vidačić, prvi komandir jedinice bio je Stjepan Škrobar, a blagajnik Antun Trstenjak. Uz njih su još bili Franjo Horvat, Ivan Katanec, Mijo Fic, Josip Šafarić, Đuro Zadravec, Ivan Horvat, Ivan Buhanec, Valent Turk i Vinko Vidović. Jedinica je odmah krenula u nabavku najnužnijeg inventara. Vatrogasci nemaju uniforme, već samo kape. Održavaju se vježbe i zabave, skupljaju sredstva po selu radi nabavke najpotrebnijeg. Sljedeće godine naručene su uniforme, ali na veresiju (prve vatrogasne uniforme izradio je Rudolf Turk).

Godine 1956. uz puno financijskih teškoća kupljen je i agregat ''Savica'' (kapacitet 300 litara u minuti). Nešto cijevi poklonilo je bivše matično društvo Lopatinec pa su započele prve vježbe. Puno truda kod nabavke agregata uložili su Franjo Horvat, Antun Trstenjak, Juraj Zadravec, Stjepan Škrobar, Rudolf Turk i Martin Petričević. Zanimljiva priča vezana je uz dolazak agregata u Brezje (tada su dominirale ručne šprice). U Međimurje je stiglo dvanaest agregata (''Savica'') i jedan od njih je trebao doći u Brezje. Kad su agregati bili postavljeni u Čakovcu ispred Međimurske banke na popisu nije bilo Brezja. Tadašnji dužnosnik u DVD-u Brezje Franjo Horvat na svoju ruku je odlučio  u dogovoru s Antunom Trstenjakom (koji je imao kola) odvesti agregat u Brezje. Agregat je ostao u Brezju.

 U novim uniformama i s novim motornim agregatom (jedinim u okolici) Brezovčani su došli u Lopatinec na vatrogasnu vježbu. Pripremali su se u školskom dvorištu. Tada ih je pozvao Franjo Klobučarić da mu ispumpaju vodu iz podruma. Brezovčani su rado pomogli za što ih je domaćin nagradio pićem. Kad je započela vježba strojar Stjepan Toplek je uključio agregat bez problema, ali on nije vukao vodu. Brezovski vatrogasci bili su posramljeni i brzo ispraćeni iz Lopatinca. Što se dogodilo? Kad su Brezovčani ispumpavali vodu iz podruma tada je Martin Petričević, jedan od vatrogasaca u ekipi, uzeo korpu (sito) s cijevi. Crpka je povukla svo smeće koje je bilo na podu u podrumu tako da kroz crpku više nije mogla prolaziti voda. Greškom vatrogasaca prva demonstracija motorne štrcaljke završila je neslavno. No, štrcaljka je u Brezju očišćena i dalje je sve bilo u redu.

Vatrogasci su i dalje radili, ali iz godišnjeg izvještaja Upravnog odbora za 1955. godinu očito je da vatrogasci nisu imali veliku potporu sela: ''Selo je također, ne baš s velikim oduševljenjem, pružilo pomoć u pogledu svojih udjela, a tu smo, mi upravni odbor, gubili volje za rad.'' Gradnja škole i provedena elektrifikacija sela odrazila se na financijsku moć sela, pa su se dugovi polako otplaćivali. Već naredne 1956. godine počinju pripreme za izgradnju vatrogasnog doma.

 Kod izgradnje doma došlo je do svađa, pa je prvi predsjednik DVD-a Martin Petričević podnio pismenu ostavku. Naime, dio vatrogasaca (među kojima i Martin Petričević) bio je za to da se dom izgradi u središtu sela. Kako je to bilo preskupo zbog cijene gradilišta odlučeno je da se dom gradi na ''trati'', na kraju sela. Cigla se pravi ručno na dobrovoljnoj osnovi članova i mještana na površini općenarodne imovine. Među prvima u ovoj akciji sudjeluju Tomo Posedi, Antun Jesen, Stjepan Vinković i Mijo Škvorc. Kad je cigla bila gotova (18 000 cigli) prebačena je na mjestu gradnje doma (''trate''). Kod odnošenja cigle učestvovala su i školska djeca zajedno s učiteljem Stjepanom Vidačićem. Stanovnici sela Brezje daju besplatnu radnu snagu (svako domaćinstvo zadužuje se s dva besplatna dana). Potrebnu drvnu građu daju gazdinstva besplatno. Tesarskim radovima rukovodi Josip Medlobi, dok vrata i prozore rade Josip Hrustek i Ivan Novak.

 Kako je rastao dom tako su rasli i troškovi gradnje. U selu je izglasan samodoprinos (280000 dinara), općinska skupština Čakovec daje na intervenciju Stjepana Vidačića, Ivana Katanca i Antuna Trstenjaka dotaciju od 80000 dinara. Dom je pod krovom, postavljen je pod, ugrađeni su prozori i vrata, napravljena je vanjska fasada i postavljena ograda oko doma. Zbog nedostatka sredstava kasnije se nabavlja unutarnji inventar (stolovi, table, stolice, peći i slike). Podoficirski tečaj 1968. godine pohađali su Stjepan Pleh, Stjepan Mezga i Josip Pleh. Godine 1969. nabavljena su nova odijela. Zahvaljujući vatrogasnom savezu Čakovec, mjesnoj zajednici Brezje te Ivanu Vidoviću, Stjepanu Škrobaru i Stjepanu Topleku nabavljen je novi agregat ''Barkaš'' 1971. godine. Primopredaja novog agregata obilježena je dolaskom vatrogasaca iz dvadesetak naselja (od Čakovca preko Stanetinca i Preseke do Štrigove).

Godine 1972. DVD ima 22 aktivna člana te 102 podupirajuća člana.  Kako je društvo imalo dva agregata odlučeno je da se kupi kombi za što je utrošen i posljednji dinar. Kombi je kupljen 1982. godine (već korišteni kombi IMV 1600), a najzaslužniji za nabavu kombija su Josip Turk, Josip Trstenjak, Franjo Buhanec, Ivan Horvat te članovi Upravnog odbora. U adaptaciji doma pomažu Omladinska organizacija i nogometni klub ''Hajduk''. Godine 1984. u Brezju je održano međuopćinsko (regionalno) natjecanje vatrogasaca. Godine 1985. DVD Brezje ima u vlasništvu vatrogasni dom i spremište 7X15m, kombi vozilo marke Renault 1600, tri agregata (Barkaš, Savica, Tomos), 4 usisne cijevi, 180 metara cijevi, 6 prelaznih mlaznica, 10 svečanih plavih odijela i isti broj radnih sivih odijela. DVD Brezje odlikovano je  Srebrnom zvijezdom  Vatrogasnog saveza Zajednice općina Varaždin.

         U svojih gotovo pola stoljeća djelovanja vatrogasci iz Brezja bavili su se različitim aktivnostima. Najvažnija djelatnost bila je zaštita dobara – održavale su se javne vježbe i smotre u kojima su vatrogasci demonstrirali svoju razinu spremnosti, tijekom žetve vatrogasci su imali dežurstva kod vršalica, obilazila su se domaćinstva u cilju preventivnog djelovanja. Financijske teškoće ublažavale su se organiziranjem proslava i zabava (maškarade, kolinjske večerje, proslave povodom 1. svibnja i drugih praznika…). Tu su bili i poslovi na održavanju doma, ispumpavanja bunara i podruma, ubiranje članarine, odlasci na natjecanja i smotre u okolna mjesta (Dunjkovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Zasadbreg, Knezovec, Šenkovec, Palinovec, Varaždin…).

Pitanje tambura i djelovanja tamburaškog sastava bilo je prisutno na mnogim sastancima (određeno vrijeme u suradnji omladinske organizacije i DVD-a djelovali su tamburaši s 9 instrumenata, no njihov rad je prestao). Dana 12. lipnja 1983. DVD Brezje organizirao je na igralištu ''Hajduka'' za tadašnje prilike bogatu tombolu. Prva nagrada bio je automobil Zastava fićo, druga nagrada bila je novčana (80000 dinara, karta je stajala 100 dinara), te još spavaća soba, motokultivator, moped APN 6, miješalica za beton…

Uz svu preventivnu vatrogasnu djelatnost u Brezju je došlo do nekoliko požara. Jedne večeri godine 1958. izbio je požar kod Ivana Medlobija. Truba je uzbunila sedam vatrogasaca iz Brezja, ali požar ih je zatekao nespremne – šprica je bila neispravna. Jedan član otišao je na ciglanu u Šenkovec s koje su pozvani čakovečki vatrogasci koji su ugasili požar. U 21.30 ura dana 16. travnja 1960. zapalila se slama (oštećeni su bili Stjepan Vinković, Kazmir Novosel i Juraj Jesen). U gašenju požara sudjelovala su 24 vatrogasaca iz Brezja. Nakon jednog sata iz Čakovca su stigla 12 vatrogasaca i cisterna. Požar je ugašen oko ponoći.

Godišnji izvještaji Upravnog odbora DVD-a započinju izvještajem o događajima u zemlji i svijetu. Tako se u izvještaju za 1958. godinu nalazi sljedeća informacija: ''Bilo je u 1958. godini još važnih događaja, revolucija u Iraku, gdje je svrgnuta vlast, kralj Fejrol i predsj. Nusi Sanedi i prijestonasljednik Abdul Ilah…''  Veći dio tih izvještaja ipak je posvećen vatrogastvu u Brezju. Od problema koji se navode (loš rad Upravnog odbora, neodržavanje opreme, loše stanje javnih bunara…) najčešće se spominje problem nediscipline. U izvještaju za već spomenutu 1958. godinu navodi se sljedeće: ''Zatim se dešava da se neki drugovi vatrogasci opijaju u uniformama i time krnje ugled vatrogastva. Drugovi vatrogasci, ne smijemo sebi dozvoliti da na nas netko prstom pokazuje i veli: vidiš to su ti vatrogasci bolje reči «To su vinogasci.»''

Predsjedničku dužnost DVD-a Brezje vršili su Martin Petričević, Josip Medlobi, Pavao Crnčec, Franjo Hergotić, Stjepan Škrobar, Franjo Horvat, Franjo Ladić, Antun Kozar.

 U matičnoj knjizi DVD-a Brezje za godinu 1954. navedeni su vatrogasci: Martin Petričević, Stjepan Vidačić,  Antun Trstenjak, Josip Medlobi, Ivan Hergotić, Stjepan Mezga, Ivan Katanec, Mijo Fic, Josip Šafarić, Đuro Zadravec, Antun Posedi, Ivan Horvat, Ivan Buhanec, Valent Turk, Josip Turk, Vinko Vidović, Juraj Vidović, Ivan Vidović, Stjepan Škrobar.

 Do 1984. navedeni su sljedeći vatrogasci (prema redoslijedu u matičnoj knjizi): Franjo Horvat, Stjepan Toplek, Stjepan Slunjski, Mijo Hren, Pavao Perko, Franjo Hergotić, Franjo Turk, Mirko Fic, Franjo Toplek, Stjepan Šafarić, Juraj Mustač, Franjo Horvat, Ivan Fic, Franjo Perko, Mijo Jesen, Stjepan Škvorc, August Vinković, Stjepan Posedi, Florijan Fučec, Ladislav Mihalković, Juraj Barlek, Antun Novak, Ivan Gavez, Ivan Novosel, Ivan Fučec, Ivan Zadravec, Ivan Trstenjak, Ivan Škvorc, Martin Brezovec, Ivan Šafarić, Slavko Okreša, Josip Šafarić, Stjepan Pleh, Josip Pleh, Viktor Novak, Marijan Marciuš, Josip Medved, Josip Perko, Ivan Vuković, Zlatko Domjanić, Ivan Mezga, Josip Toplek, Franjo Horvat, Ivan Buhanec, Vladimir Trupković, Ivan Srnec, Marijan Mezga, Ivan Trupković, Ivan Hren, Zlatko Hergotić, Danijel Škvorc, Marijan Turk, Miljenko Toplek, Branko Brezovec, Pavao Crnčec, Ignac Horvat i Ivan Marčec.

Godine 2003. Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Brezja obilježava 50 godina uspješnog djelovanja.

 

   

Ostavka predsjednika DVD-a Martina
Petričevića (04. travnja 1957.)

Godišnja skupština DVD-a Brezje, 13.02.1966.
Gore: Antun Trstenjak, Franjo Hergotić, Valent Turk, Ivan Horvat, Franjo Turk, Mijo Hren, Stjepan Mezga, Ivan Gavez, Antun Novak
Dolje: Josip Hrustek, Ivan Katanec, Josip Kovačić,Martin Petričević, Josip Medlobi, Ivan Domjanić,Ivan Hergotić, Josip Turk, Ivan Buhanec, Ivan Novosel

   

Vatrogasci
Gore: Valent Turk, Franjo Hergotić,
Josip Šafarić, Novak Viktor,
Stjepan Toplek, Stjepan Pleh
Dolje: Josip Šafarić, Ivan Buhanec,
Martin Petrčević, Ivan Katanec,
Josip Turk, Ivan Škvorc


Vatrogasci na biciklima

   


Tamburaška sekcija DVD-a
Brezje iz 1967. godine pod
rukovodstvom učitelja Ivana
Novosela s upravom i gostima

DVD Brezje - proslava 20 godina rada
Gore:
Ivan Vidović, Valent Turk, Ivan Hergotić, Stjepan Škrobar, Franjo Hergotić, Ivan Horvat,  Josip Turk, August Vinković
Dolje: Stjepan Posedi, Stjepan Vidačić, Martin Petričević, Josip Medlobi, Franjo Horvat, Juraj Zadravec, Ivan Katanec, Rudolf Turk,
Ivan Novosel

Početna | Brezje u prošlosti | Mjesni odbor | NK Hajduk | DVD Brezje | SD Zelenbor | Udruga žena Breza | Izdavaštvo | Foto galerija | Video galerija | Brezijada | Kontakt | Literatura i izvori